Ny CFO? Ta kontrollen snabbt!

Det finns ingen färdig mall för hur man blir CFO. Resan kan vara krokig, men i Sverige handlar det ofta om att klättra internt och därefter eventuellt ta klivet vidare till andra bolag. Troheten till branschen är ofta inte lika hög som till yrket då det är arbetsredskapen snarare än branschkunskaperna som är det centrala för rekryteraren.
I bästa fall har den nytillträdda CFO:n några månader på sig att sätta sig in i verksamheten, men det kan lika gärna handla om dagar. I värsta fall, timmar. En ny undersökning visar att nästan 40 procent av alla nya verkställande övergångar misslyckas inom en CFO:s första 18 månader.

Deloitte CFO program har intervjuat fler än tjugo CFO:er på företag som tillsammans omsätter mer än 170 miljarder dollar. I rapporten sammanfattas tre punkter som kritiska för framgång: att lära sig företaget, prioritera och slutligen att göra skillnad genom relationer, tid och talang.

Som CFO ska du snabbt lära dig – och förstå – företagets affärsmodell samt identifiera nyckelpersonerna och sätta dig in i deras arbete. Det är viktigt att arbetet börjar redan vid första kontakten, men räkna med att processen tar åtminstone tre månader. Ta redan från början med i beaktningen vilka kontakter du kommer att ha med var och en och hur du önskar att den kontakten ska se ut. Den viktigaste nyckelpersonen är föga förvånande CEO:n som är direkt avgörande för om eventuella förändringar blir en framgång eller ett misslyckande.

Under intervjuerna underströk intervjupersonerna vikten av att lyssna under den första tiden, även om den nya CFO:n direkt känner sig varm i kläderna och vill bidra med omedelbara förändringar. Inte minst därför att en lyssnande CFO inger förtroende hos medarbetarna och signalerar att de är välkomna att bidra till en positiv utveckling.

CFO:n som bytt roll inom samma företag har ett försprång i kännedomen om företagets affärsmodell jämfört med CFO:n som bytt arbetsplats eller bransch. Den sistnämnda kan börja hämta information om företaget redan vid anställningsintervjun. Ställ frågor både till vd och medarbetare. Revisorn sitter ofta på värdefull information, liksom branschanalytiker. Flera nya ekonomichefer har haft hjälp av att låta analytiker titta på bolaget utifrån när tjänsten som CFO tillsatts. Resultatet har visat om interna antaganden gjorda om affärsmodellen stämmer överens med omvärldens uppfattning eller ej. Om analytikernas uppfattning om drifts- och intäktsmodellerna skiljer sig från bolagets är det viktigt att försöka förena dem på ett tidigt stadium, allra helst inom sex månader. Samma sak gäller för redovisningen eftersom både analytiker och investerare håller sig borta från bestånden som inte ger tydliga upplysningar. I stället för att försöka utbilda utomstående gäller det för bolaget att välja ut och lyfta fram rätt information i rapporteringen.

Att förstå den genomgående företagskulturen är en av de svåraste, och viktigaste, utmaningarna på en ny arbetsplats. Metoderna är många. En del tar hjälp av släkt och vänner som varit anställda på företaget, medan andra försöker läsa av företagskulturen under rekryteringsprocessen. Men ibland räcker det inte. En del CFO:er har vittnat om frustrerande erfarenheter där CEO:n vägrat leda de nödvändiga förändringarna i företagskulturen. Saknas stödet är det lika bra för CFO:n att söka sig vidare till ett annat företag.

Slutligen är det viktigt att inse att det är omöjligt att vara en exepert på alla områden. Avgörande för den önskvärda framgången är att bygga ett team med rätt personer. Genom regelbundna möten med experterna på området CFO:n är svagast på är det lättare att förstå vilka problem de brottas med och hur CFO:n kan vara till hjälp.

Oavsett om den nya CFO:n tillämpar learning by doing, går kurser eller bygger nätverk är det nödvändigt att snabbt krympa sina kunskapsluckor. Bäst är att börja redan innan första arbetsdagen för att sedan ta kontrollen fullt ut innan tre månader passerat.