Ny finansskatt kan drabba hela näringslivet

En utredning har precis lämnat sitt förslag till regeringen om hur en ny skatt på finansiell verksamhet skulle kunna utformas och Svenskt Näringsliv är inte roade. De hävdar i en kommentar att utformningen av den nya skatten kan ge högre kostnader i hela näringslivet.
 
Ursprungstanken är att skatten ska kompensera staten för den moms de inte får ta ut för finansiella och försäkringstjänster på grund av EU-regler. I praktiken handlar det om löneskatt om 15 procent, ovanpå dagens arbetsgivaravgift. Enlig Svenskt Näringsliv skulle då den sammanlagda löneskatten ovanpå lönekostnaden bli 46,42 procent för finansiella tjänster.
 
Förutom de direkt ökade utgifterna blir det också mer administration för företagen som drabbas av den, vilket i sin tur leder till ytterligare kostnader. Kostnader som Svenskt Näringsliv menar att företagen sedan kommer att ta ut av sina kunder, med högre kostnader för företagen när de behöver låna för att investera.
 
Dessutom pekar Svenskt Näringsliv på att de tjänster som skatten är inriktad mot lätt kan flyttas till andra länder. Enligt preliminära kalkyler som Copenhagen Economics presenterat och som Svenskt Näringsliv refererar till skulle skatten kunna leda till upp till 16 000 färre jobb i finanssektorn. Slutsatsen blir därför att ”utredningens förslag på en ny löneskatt skulle därmed, om det infördes, vara skadligt för den svenska konkurrenskraften, både i finanssektorn och i näringslivet i stort”.
 
Den som vill få lite snabb grundinformation om skatten kan titta på den här korta videon från PWC.