Ny rapport: Regler blir de nya riskerna

I rapporten har 29 CRO:er (Chief Risk Officers) i europeiska kapitalförvaltningsföretag medverkat.

Roy Stockell som är chef för Ernst & Youngs kapitalförvaltningsavdelning i Europa, Mellanöstern, Indien och Afrika, menar att marknaden ändrats radikalt till följd av regelförändringar under det senaste året.

– Det är tydligt att det kommer att ske stora förändringar inom den närmaste framtiden, där tillgången till kapital har blivit ett växande problem för respondenterna, säger han i en kommentar till den årliga rapporten.

Dr. Anthony Kirby, chef för avdelningen Regulatory and risk management practice, hos Ernst & Young, menar att G20-länderna, de olika ländernas centralbanker och lagstiftarna samverkar till att till varje pris undvika likviditetskriser, genom bland annat hårdare regler. Han menar dock att brittiska FSA, den icke-statliga finansinspektionen, nu fokuserar mer på att begränsa riskaptit och på att koppla samman riskernas struktur med de strategiska besluten.

Enligt Kirby har attityden förändrats: FSA har börjat kräva grundligare upplysningar, som stresstest och mer detaljerad information.

– Det här gäller inte bara för Storbritannien, utan är en utveckling som vi kan se över stora delar av Europa. Allteftersom det blir brist på kapital och detta blir en begränsande faktor för företagen kommer frågan om prissättning på riskkapital att bli viktigare, säger han.

Ett annat av undersökningens resultat är att CRO-rollen blivit högre värderad av företagen. Till skillnad från föregående år var CRO:n i princip alltid involverad i något stadium av produktutvecklingen. Anthony Kirby säger att rollen har gått från att ha varit en reaktiv funktion för att övervaka risker till en mer strategisk roll som ansvarar för flera nya riskfaktorer.

För att CRO:n ska kunna genomföra sitt allt viktigare arbete krävs tillgång till rätt och tillräckligt omfattande data:

– De flesta företag behöver mellan fem och sju års historik över både incidenter och risker som de lyckats undvika för att kunna göra en meningsfull analys. De måste dokumentera både fördelaktiga data och misslyckanden för att se till att de har en helhetsbild tillgänglig för framtida analyser, menar Anthony Kirby.

– CRO:n har inte alltid möjligheten att kunna luta sig tillbaka och studera hela bilden. För att den nyligen upphöjda rollen ska kunna lyckas måste de få tillgång till all relevant information från ledningen och historiska data. Det kan också vara till nytta att se över gamla kontrakt och löpande avtal för att försäkra sig om att de fortfarande är rätt anpassade.