Ny studie: ”Framtidens CFO är affärsman”

En CFO:s framgång beror framförallt på faktorerna: ”finansiell effektivitet” – graden av generella process- och datastandarder över hela organisationen och ”affärsförståelse” – hur väl personalen, tekniken och analysförmågan fungerar för att förse verksamheten med optimering, planering och strategisk insikt. Det är en av slutsatserna i IBM:s rapport Global Chief Financial Officer Study, som publicerades idag.

Enligt studien, där omkring 1900 CFO:er och ekonomichefer från 81 länder medverkat utmärker sig de nordiska företagen inom just dessa faktorer. De nordiska ekonomicheferna som levde upp till de två faktorernas krav hade 15 procent bättre effektivitetsgrad än alla andra företag i studien.

– Min bedömning är att vi kanske har kommit lite längre med att använda informationsteknologi i Norden. Det är inte det enda skälet till att Norden utmärker sig, men det är sannolikt en starkt bidragande faktor, säger Thomas Wästfelt, ansvarig för området Financial Management på IBM, som också arbetat med studien.

Han lyfter också fram tre viktiga faktorer för företag som vill lyckas inom faktorn affärsförståelse:

– Det bygger på tre områden: Det första är att ha duktiga ekonomer som vet hur de ska använda sin breda erfarenhet och sina kunskaper. Det andra är att ha bra processer, att bestämma sig för vilka framgångsfaktorer en rörelse har och hur man ska uppnå dem. Det tredje är att ha en bra verktygslåda med analyser av verksamheten, som inte bara hämtar data från ett ställe, utan som sätter ihop och hämtar information från flera ställen.

Studien baseras på personliga intervjuer med CFO:er inom olika branscher, i företag som har kontakt med IBM. En trend som kom fram i studien var att de intervjuade upplevde att ekonomichefens yrkesroll blivit mer verksamhetsinriktad.

– För att styra ett företag effektivt i dag måste du ha information om så många olika områden och någon måste ta ansvar för att överblicka all denna data. CFO kommer att ha en avgörande betydelse och roll i detta. Det är också en utveckling som vi ser dagligen hos de kunder vi jobbar med, säger Thomas Wästfelt.

Utifrån studiens resultat, hur ser framtidens CFO-roll ut?

– Jag tror att CFO:n i framtiden är mer av en affärsman än idag. Någon som förstår affären, vad som skapar lönsamhet för företaget och som förmodligen arbetar med ett bredare spektrum.