Ny studie: Sveriges CFO:er är optimister

Hela 76 procent tror att fler företag kommer att genomföra förvärv under de närmaste 12 månaderna och 86 procent av CFO:er i tillverkningsindustrin anser att de finansiella riskerna har minskat. Detta är några av resultaten från Deloittes undersökning CFO Survey, där 146 CFO:er i svenska företag med en omsättning på över 100 miljoner kronor medverkat.

– Det som är anmärkningsvärt är fortfarande vilken styrka ekonomin har och vilka möjligheter CFO:er ser för sina företag på marknaden. Det är nog det som sticker ut mest. Väldigt lite i surveyn pekar på stora orosmoln, det går bra för svenska företag och svensk ekonomi, säger Andreas Marcetic, partner på Deloittes avdelning M&A Transaction Service och ansvarig för studien.

– En konsensus utifrån undersökningen är att CFO:er börjar känna att det har gått uppåt väldigt länge och nu frågar sig: Hur länge kan det fortsätta?, även om det inte syns i några siffror ännu.

I studien svarade 60 procent av de tillfrågade att de väntade sig ökade kassaflöden under det kommande året, vilket är något lägre än förra studien.

– Det som kommit fram när vi gör undersökningen, är att Sverige går bra, företagen går bra, men det som händer nu är att många av de besparingsprogram och åtgärder som man har gjort under krisen börjar avvecklas. Det ledningar och CFO:er gör nu är att investera, köpa in maskiner och anställa folk. Som en följd av att man expanderar sin verksamhet minskar kassaflödet. Jag tror inte att man ska tolka det som att kassaflödena går ner för att det går sämre, säger Andreas Marcetic.

När det gäller finansiering ansåg en klar majoritet av de svarande att bankfinansiering var det mest attraktiva sättet att få finansiering. Finansiering via nyemissioner får också högre omdöme än tidigare, 73 procent svarar att denna finansieringsform är positiv eller neutral, jämfört med 70 procent i september förra året.

Däremot angav få av de svarande att deras egna företag planerade att genomföra nyemissioner under den närmsta framtiden.

– Vi vet att räntorna är på väg upp, den situation vi har idag med otroligt förmånlig bankfinansiering kommer inte att vara. Men de flesta är i läget att de helst bankfinansierar just nu.

– Om man spekulerar kan man säga att svaren mer är en reflektion över vad som kommer att hända med marknaden. Man vet att man kommer att behöva hitta finansiering på andra sätt än via banklån, säger Andreas Marcetic.

Vilka aspekter tycker du är intressanta att hålla ögonen på under det kommande året?

– Det är såklart ränteutvecklingen, hur snabbt kommer riksbanken att höja och hur snabbt kommer företagen att vidta åtgärder i form av andra finansieringsformer? Kronkursen, kommer den svenska kronan fortsätta att vara så stark mot euron och dollarn? Det kommer att bli spännande utifrån ett exportperspektiv. Och kommer den svenska ekonomin vara så urstark som den är idag, eller kommer det att vara ett annat konkurrensläge för CXO-positionerna?

Andreas Marcetic menar också att CFO:ernas svar kommer att vara en aning mindre optimistiska till nästa omgång av undersökningen som kommer i september.

– Vi befinner oss i en position där det knappast kan gå bättre. Det finns inget som indikerar att vi är på väg ner i en lågkonjunktur, det har varit en fantastisk återhämtning sen krisen. Jag tror inte att vi kommer att se samma starka uppåtgående trend i framtiden, men vi kommer att se fortsatt starkt ekonomi.