Nya börsbolag struntar i sociala medier

Sedan sommaren 2013 har nio bolag noteras på Stockholmsbörsens huvudlista. Enligt Adam Kostyal, noteringschef på Stockholmsbörsen, kommer ytterligare 25 bolag att börsnoteras på huvudlistan och Firsth North före den 30 juni i år.

En förutsättning för en lyckad börsintroduktion är ett gediget strategi- och kommunikationsarbete samt att ha en tydlig investment story. Men som jag nämnde i samband med en tidigare krönika om Twitters finansiella rapportering i sociala medier är en digital IR-strategi minst lika viktigt.
En snabb genomgång av börsens nio nykomlingar det senaste året visar att bolagsstyrelser, ledningar, finansiella rådgivare och konsulter fortfarande behandlar sociala medier ytterst styvmoderligt.

Av dessa nio bolag är det endast var tredje som länkar till sociala medier från sin hemsida, 30 procent använder Linkedin aktivt för att uppdatera sina följare om nyheter och två bolag finns på Twitter. Inget av dessa bolag har en blogg. De glädjande nyheterna är att en majoritet, drygt 60 procent, har en närvaro på Youtube, även om innehåll och aktivitetsgrad varierar.

Genom att endast förlita sig på den egna hemsidan, pressmeddelanden och artiklar i dagspressen missar flertalet av dessa nynoterade bolag att nå de 1,8 miljoner svenskar som finns på Linkedin, de 17 procent av som använder Twitter, och de tre miljoner svenskar som dagligen besöker Youtube. Och dessa bolags investerare, kunder och anställda återfinns med all sannolikhet i dessa användargrupper.

Till dig som just nu arbetar i ett bolag som förbereder en notering skulle jag ge följande råd:

1. Företagsbloggen bygger relation och ger en inblick i er dagliga verksamhet.
Det som förvånar mig mest i ovanstående kartläggning är att inget av de nynoterade bolagen har valt att prioritera en företagsblogg. En blogg är ett utmärkt verktyg för vd och ledningsgrupp att bygga förtroende gentemot en ny målgrupp; investerare, analytiker och ekonomijournalister. En blogg är dessutom en ultimat plattform för att erbjuda fördjupande information om bolagets verksamhet och affärsmodell. Denna typ av information skulle jag säga är ännu viktigare för B2B-företag än B2C.

2. På Linkedin finns dina kunder och investerare.
När jag nämnde sociala medier i samma mening som finansiell information för drygt sju år sedan svarade de allra flesta ”Men vi har inga kunder eller investerare på Facebook”. Jag kan fortfarande hålla med om att Facebook inte är den primära kanalen för din finansiella kommunikation, men Linkedin är däremot definitivt det. Från att ha varit ett rekryteringsnätverk är Linkedin idag för många grunden för det professionella nätverket. Här kan du med största sannolikhet hitta de investerare du har träffat, dina kunder och branschanalytiker. Genom att aktivt uppdatera ditt företags Linkedin-konto med nyheter, pressmeddelanden och blogginlägg kommer du att nå ut med din investment story till rätt målgrupp.

3. Video gör din investment story trovärdig, levande och delbar.
Av de nio bolag jag har tittat på är fastighetsbolaget Hemfosa värt att lyfta fram som best practice avseende video. De är det enda bolag som i samband med sin notering satsat på att göra en intervju där vd presenterar bolaget, om bakgrund och förväntningar på börsnoteringen och hur bolaget ser på framtiden. Hemfosa har även valt att publicera sin video på en tydligt varumärkesprofilerad Youtube-kanal. Genom att använda video för presentera de viktigaste delarna i ditt prospekt gör du din investment story mer trovärdig, levande och delbar.

Om jag var investerare idag skulle ett bolags närvaro i sociala medier vara en kritiskt avgörande faktor i mitt investeringsbeslut, detta oavsett bransch. Det är i dessa kanaler bolagets kunder finns, det är där man kan hitta nya talanger som kan säkra bolagets kompetens och tillväxt, det är på dessa arenor du kan bygga relationer med opinionsbildare och media samt även där du kommer att hitta dina kommande investare.