Nya regler för gåvor

Skatteverket har publicerat nya avdragsgilla belopp för representationsgåvor och reklamgåvor som gäller från 1 januari i år.

Den som vill ge en gåva till sina kunder får från och med årsskiftet göra avdrag för ett högre belopp än tidigare. Skatteverket har nämligen ändrat beloppsgränserna för representationsgåvor och reklamgåvor.

Det högsta beloppet för representationsgåvor var tidigare 180 kronor exklusive moms och det höjs nu till 300 kr exklusive moms per person. För att en gåva ska räknas som avdragsgill som representation måste det föreligga ett omedelbart samband med verksamheten.

Avdrag för representationsgåva till affärsförbindelser vid helger eller personliga högtidsdagar medges inte. Detsamma gäller för utgifter för kransar eller blommor i samband med dödsfall. Sådana representationsgåvor får som regel anses ha ett alltför stort inslag av personlig generositet för att avdrag ska kunna medges menar Skatteverket.

När det gäller reklamgåvor har det tidigare varit lite tveksamt var gränsen gått och det blir nu tydligare. Förut fanns det ingen beloppsgräns för reklamgåvor, men nu säger Skatteverket att avdrag för reklamgåvor göras med skäligt belopp, dock högst med 300 kr exklusive moms per person.

Med reklamgåvor avses artiklar som antingen har direkt anknytning till givarens sortiment eller tillverkning eller utgörs av enklare presentartiklar såsom almanackor eller pennknivar. Gåvan får inte vara av personlig karaktär.