Nya sätt att påverka bottom line

Medarbetares engagemang kan antingen leda till markant ökade intäkter och vinst, eller om det brister, till att företaget går under.

Från besparingsprojekt till fokus på engagemang.

Som ekonomiansvarig är du van vid att hela tiden ha ett öga på verksamhetens kostnader. Besparings- och effektiviseringsprojekt har helt klart präglat de senaste decennierna. Men de stora förändringarna vi ser nu handlar inte om besparingar. Medarbetares engagemang kan antingen leda till markant ökade intäkter och vinst, eller om det brister, till att företaget går under.

Har du någonsin stannat till och funderat över varför du har det jobb du har? Vad är det som får dig att varje dag gå upp, åka till jobbet – eller så här i Corona-tider, starta datorn, kolla mejlen och logga in till ännu ett videomöte.

Den som känner sig engagerad gör hela tiden sitt bästa på jobbet, medan den som inte är det, i värsta fall är öppen för att lämna företaget. Som chef är det alltså viktigt att hålla hela teamet motiverat och engagerat – lättare sagt än gjort, särskilt på distans.

Håller min kompetens?

Utan social kontakt är det lätt att tappa självförtroendet. De flesta är beroende av andra för att se hur väl deras egen problemlösningsförmåga och kreativitet fungerar. Med den snabba digitaliseringen finns dessutom risken att många funderar över sin framtid och frågar sig: håller min kompetens i längden? Vad gör jag om den blir utdaterad? Vad är det egentligen jag behöver utveckla? Ett bra ställe för dig som chef att börja skapa engagemang på individnivå är därför att prata med dina medarbetare om deras kompetensbas och hjälpa dem utvecklas åt rätt håll. Med utveckling och lärande kommer ofta spännande arbetsuppgifter och potentiella karriärmöjligheter.

Det nya ledarskapet

Utveckling är inte bara för teamet utan gäller också dig som ledare. Ta dig en titt på framtidens ledarskap och fundera över vad du behöver utveckla? Att synliggöra och kommunicera visionen för verksamheten och hur enskilda medarbetare passar in är avgörande för deras engagemang. Vi går helt klart mot en värld där framgång hänger på medarbetarnas förmåga att snabbt och kontinuerligt utvecklas och förändras. Vi måste därför skapa nya vanor för livslångt lärande och en kultur där medarbetare själva efterfrågar utbildning som kan ta dem vidare i karriären. Det måste också vara enkelt att nå utbildning och gå kurser var man än befinner sig och när som helst på dygnet.

Som ledare är det viktigt att föregå med gott exempel. Du kanske själv har svårt att prioritera lärande? Då är det svårt att motivera teamet att lägga tid på utveckling. Men lärande och utveckling är också ett utmärkt sätt att skapa engagemang, så väl värt att satsa på om du vill behålla dina medarbetare och slippa dyra rekryteringar.

Håll koll på varningssignalerna

Det är inte alltid lätt att se hur engagerade medarbetare är på distans. Kommunikation är alltid viktigt, men i team som är utspridda måste du dra upp både frekvens och volym på max. Och lyssna, var uppmärksam, vilka deltar inte? Se till att de som är tysta dras in i samtal. Ta enskilda samtal med dem du är fundersam över. Aldrig har ledarskapet varit så viktigt som nu.

Varningssignaler är när medarbetare börjar bete sig som zombies, när de inte längre är särskilt intresserade av sina arbetsuppgifter, och inte heller stolta över sina resultat. De kanske känner att de befinner sig i fel roll, men samtidigt vet de inte själva vad de skulle kunna göra istället.

Som ledare är det lätt att inte ens se dessa medarbetare. Men med coachning och uppmuntran går det att hjälpa dem hitta tillbaka till sitt engagemang. Och det gäller att ta tag i dem innan de hamnar i botten. Rejält oengagerade medarbetare är destruktiva för hela verksamheten. De är ofta väldigt negativa, saboterar aktivt positiva initiativ och är svåra att vända.

Många studier visar hur viktigt engagemang är

Enligt den amerikanska konsulten och engagemangs-experten Kevin Sheridan visar många studier att de tio procent mest engagerade medarbetarna i en verksamhet genererar i genomsnitt 300 procent mer innovation, har 51 procent lägre personalomsättning, 37 procent högre försäljning, 125 procent mindre utbrändhet, 66 procent lägre frånvaro och 31 procent högre produktivitet. Verksamheter med engagerade medarbetare är enligt honom 3,5 gånger mer lönsamma än organisationer med genomsnittliga nivåer av engagemang och de har dessutom betydligt högre kundnöjdhet.

Det kan alltså verkligen löna sig att flytta blicken från kostnaderna och börja fokusera på mer mjuka värden, både inom ditt eget team och för hela verksamheten.

Stefan Robsen
About Stefan Robsen 11 Articles
Cornerstone OnDemand