Nyckeln till att behålla nyckelpersoner

Att behålla de bästa medarbetarna är förstås väldigt viktigt för alla organisationer. Frågan är bara vad som avgör om dessa medarbetare stannar kvar eller lämnar? Kantar Sifo (som Sifo heter nu för tiden) har analyserat 225 000 medarbetarundersökningar för att försöka hitta vad nyckelpersonerna värderar mest hos en arbetsgivare.
 
Resultatet redovisas i en ny rapport och det visar sig att den allra viktigaste faktorn för att få medarbetare att stanna kvar i företaget är att de har förtroende för den högsta ledningen. Det bygger i sin tur till stor del på ledningens förmåga att tydligt kunna kommunicera företagets vision och strategi.
 
En annan mycket viktig faktor är att medarbetarna känner att de kan leva i enlighet med företagets och varumärkets värderingar. När medarbetarna förstår och anammar värderingarna och ser att beteenden inom företaget speglar värderingarna blir de också stolta över att jobba på företaget. Om värderingarna däremot mest uttrycks passivt, ”affischvärderingar”, och inte används i det dagliga arbetet blir medarbetarna desillusionerade och frustrerade.
 
Andra faktorer som medarbetarna värderar högt är chefer som uppmuntrar en hälsosam, utvecklande och inkluderande arbetsmiljö, att det finns klara mål samt att det finns goda möjligheter till kompetensutveckling.
 
Med ledning av resultaten har Kantar Sifo och sammanställt fyra tips för att behålla de viktigaste medarbetarna:
 

  • Säkra en ledarstil där ledarna driver verksamheten genom involvering, delegering och konstruktiva uppföljningsprocesser.

 

  • Skapa ett högt förtroende för högsta ledningen genom tydlig kommunikation av företagets vision och strategi.

 

  • Säkerställ att företagets värderingar och varumärket är förankrade internt och externt.

 

  • Förstärk samarbetet mellan organisatoriska gränser, var tydliga med vilka roller olika organisatoriska enheter har för att leverera värde till kunder och lönsamhet till företaget.