Nytt för bokslutet 2016

Balans, branschorganisationen FARs tidskrift, och KPMG har gått igenom vilka lag- och regeländringar som kommer att påverka upprättandet av bokslut 2016. Resultatet av det arbetet finns nu sammanfattat i rapporten ”Nyheter inför bokslutet 2016”.

En av de största förändringarna är förenklingarna i årsredovisningslagen. För mindre företag innebär det bland annat att det blir färre upplysningskrav och tydligare vilka upplysningar som bara större företag behöver lämna.

Förändringarna har även gjort att Bokföringsnämnden har uppdaterat K-regelverken och att Rådet för finansiell rapportering uppdaterat sin normgivning.

Förutom de förändringar som ska genomföras nu så innehåller rapporten också information om kommande förändringar som kräver en del förberedelsearbete. Det rör sig bland annat om IFRS 15-standarden som nu godkänts av EU. IFRS 15 behandlar redovisning av intäkter från kontrakt med kunder och ska tillämpas för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2018.

Mer om detta och alla andra förändringar inför bokslutet 2016 hittar ni i rapporten.