Nytt förslag: ”Tar ifrån ägarna makten”

– Aktieägarna borde reagera, de stora bolagen, näringslivsorganisationerna, alla borde resa sig som en man och stå upp för den svenska bolagsstyrningen.

Det säger Dan Brännström, generalsekreterare i Far, apropå EU-kommissionens grönbok om en förnyad revisorsroll: Audit Policy: Lessons from the Crisis. I dagarna har Far lämnat in sitt remissvar till EU-kommissionen, där föreningen bland annat lyfter fram Svensk kod för bolagsstyrning som ett väl fungerande regelverk som inte skulle tjäna på att ersättas av de ändringar som föreslås i grönboken. Framförallt är det förslagen att en myndighet i vissa fall ska utse revisorn, att börsbolagen ska ha två revisionsbyråer och att dessa ska bytas ut med jämna mellanrum, som Far och Dan Brännström reagerar på.

– En sak som vi trycker mycket på är aktieägarnas grundläggande rättighet att kunna ta ansvar för sina egna bolag, det omfattar att utse både styrelse och revisor, säger han.

– Finns det behov av att byta revisor så kan aktieägarna idag göra det när som helst och aktivt medverka i processen genom valberedningenen. Men, det kostar pengar att byta revisor, en ny revisor måste sätta sig in företagets verksamhet och organisation. Det får inte bli så att när revisionen har blivit riktigt effektiv, ja då är det dags att byta. Det finns alltså både kostnadsaspekter och kvalitetsaspekter som talar emot täta revisorsbyten.

I och med revisorslagens regler om opartiskhet och självständighet och att en viss person inte kan vara revisor för ett börsbolag längre än sju år, menar Dan Brännström att dagens system redan har mekanismer för att bevara revisorns oberoende gentemot uppdragsgivaren. I sitt remissvar skriver Far att eftersom det inte finns några bevis för att dagens praxis att utse revisor har lett till problem med vare sig oberoendet eller kvaliteten på revisionen saknas det grundläggande skäl att ingripa i systemet.

EU-kommissionens grönbok innehåller ett förslag om att börsbolag ska anlita två revisionsbyråer som får dela på uppdraget. Ett av syftena med förslaget är att göra marknaden för revision mer dynamisk och skapa möjligheter för andra än de fyra dominerande byråerna (Deloitte, PwC, Ernst & Young och KPMG) att få uppdrag från de stora börsbolagen.

Dan Brännström tror dock inte att detta skulle få önskad effekt:

– Att möjliggöra för mindre och medelstora byråer att växa och ta större uppdrag förutsätter att vi får en mer harmoniserad struktur för bland annat bolags- och skatterätt. Nu är reglerna väldigt komplexa och de varierar över landsgränserna, det klarar inte alltid den lilla byrån. Dessutom gör revisorns omfattande skadeståndsansvar att mindre byråer inte kan ta på sig stora uppdrag, säger han.

– Jag var i Bryssel häromdagen och träffade branschkollegor från hela Europa. I grunden är det inget land som tror på delad revision eller rotation av revisionsbyråer. Det finns inga goda exempel, utan det driver bara kostnader för företagen. Vem vinner på det?

Far efterfrågar fler synpunkter och reaktioner på förslaget från svenskt håll. På sin hemsida ställer de retoriskt frågan: Varför står ingen upp för svensk bolagsstyrning? Dan Brännström menar också att vi kan få se konsekvenser av EU-kommissionens förslag redan under 2011:

– EU-kommissionären, Michel Barnier, har gått ut och sagt att: ”status quo is not an option”, så någon förändring kommer han säkert att göra, han har själv gillrat den fällan. Nu försöker vi uppbåda alla goda krafter för att mota Olle i grind så att detta inte blir en politisk lösning som ser bra ut på papperet, men som gör att de europeiska bolagen får konkurrensnackdelar genom sämre bolagsstyrning och dyrare revision.

Nästa vecka fortsätter debatten om EU-kommissionens förslag här på CFOworld.