Nytt momsförslag ger mindre huvudbry

Ett nytt förslag från regeringen kan leda till en enklare momshantering för svenska företag som gör affärer med andra företag utanför EU.

Förslaget innebär att momsregistrerade företag ska kunna redovisa och betala moms till Skatteverket istället för till Tullverket.

Idag betalar företagen importmoms till Tullverket och får sedan göra avdrag för momsen i en skattedeklaration. Eftersom avdraget görs senare än inbetalningen av skatten uppstår en negativ likviditetseffekt för importören.

Med det nya förslaget kommer företagens likviditet att förbättras. Dessutom ”får man bort problemet med två myndigheters olika hantering av momsen”, säger Ann Sandberg Nilsson, momsexpert på Svenskt Näringsliv, i ett pressmeddelande.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 september 2014.