Nyutexaminerade byter gärna jobb

Den som rekryterat en nyutexaminerad talang får anstränga sig för att behålla den för många kan tänka sig att byta jobb inom bara några år.

Bara var tredje nyutexaminerad kan tänka sig att stanna längre än tre år på sitt nuvarande jobb. Det visar en undersökning bland 2 232 jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare som Jusek genomfört.

Det här rör sig inte heller om personer som hamnat på fel plats utan sådan som har jobb som ligger i linje med utbildningen. Var fjärde säger att de skulle vilja byta jobb redan inom ett år och 43 procent vill gå vidare inom ett till tre år.

– Resultaten visar att de flesta nyutexaminerade vill stanna en relativt kort tid på samma jobb. Arbetsgivare som vill behålla unga medarbetare som nyligen tagit examen måste därför både erbjuda jobb med attraktiva villkor och möjlighet till utveckling, säger Emma Ehnmark Olséni, ombudsman på Jusek.

Att hitta ett nytt jobb verkar heller inte vara så svårt för de här yrkesgrupperna. Tre av tio uppgav att de fick det första kvalificerade jobbet redan innan examen. Nära fyra av tio sa att de fick jobb inom tre månader från examensdagen.

För företagen kan det förstås vara besvärligt om en duktig anställd försvinner just när den blivit varm i kläderna. Jusek rekommenderar därför att arbetsgivarna satsar mer på att bli så attraktiva som möjligt för att inte om och om igen behöva ge sig ut i kostsamma rekryteringar för att ersätta personal som bara varit hos dem något år.

– Eftersom nyutexaminerade både har lätt att få jobb och vill stanna kort tid på samma arbetsplats behöver arbetsgivare erbjuda förutsättningar som innebär att medarbetare vill stanna kvar och utvecklas. Sedan tidigare vet vi att nyexaminerade rankar bra kollegor, ett gott ledarskap och trygga anställningsvillkor högst hos arbetsgivare, säger Emma Ehnmark Olséni.