Ohälsan ökar bland cheferna

Statistik från Previa Företagshälsa visar att chefernas sjukfrånvaro ökade under fjolåret och det är i första hand den psykiska ohälsan som ökar.

Mellan 2014–2018 har chefernas totala sjukfrånvaro ökat med 50 procent. Det är ett av resultaten ur en undersökning där Previa Företagshälsa gått igenom statistik från 12 300 chefer på 410 svenska företag.

Undersökningen visar också att korttidsfrånvaron i stort sett ligger still, men långtidsfrånvaron ökar kraftigt. Boven i dramat är i första hand psykisk ohälsa. Sjukskrivning på grund av just psykisk ohälsa ökade nämligen med hela 500 procent under perioden.

– Chefer har över tid sjukskrivit sig i betydligt mindre utsträckning än övrig personal, men detta håller på att förändras på grund av trenden med ökad psykisk ohälsa inom chefsledet, säger Lennart Sohlberg, analytiker och hälsoekonom på Previa i ett pressmeddelande.

För att vända trenden menar Previa att företagen måste arbeta mer för att skapa en hållbar arbetsplats. Previa har också sju tips att ge de företag som vill göra mer för att motverka psykisk ohälsa bland chefer:

  1. Bygg chefsnätverk som ger chefer möjlighet att bolla idéer och söka stöd hos varandra.
  2. Ta fram ett Mentorprogram så att erfarna ledare kan stödja de som är nya i chefsrollen.
  3. Se över storleken på personalgrupperna och chefens förutsättningar för att leda gruppen.
  4. Avlasta chefernas administrativa arbetsuppgifter så långt som det går.
  5. Se till att ha en tydlig ersättare vid chefens frånvaro.
  6. Gör kontinuerlig uppföljning av arbetsmiljön och stressfaktorer på arbetsplatsen.
  7. Ett nära och aktivt stöd från HR funktionen kan underlätta chefens arbetssituation genom att bidra till tydlig struktur, rutiner och processer.