Ökad digitalisering ger ökad lönsamhet

Verksamheter som har digitaliserat sina processer har en högre lönsamhet per anställd jämfört med de som inte kommit lika långt i sin digitalisering.

Visma har undersökt hur digitaliseringsgraden hos en verksamhet kan påverka verksamhetens lönsamhet och resultatet är rätt slående. Till exempel har företag med ett digitaliseringsindex i spannet 50–75 ett medianresultat per anställd som ligger 353 700 kronor högre än företag som ligger i spannet 0–25.

— Skillnaden i lönsamhet kopplat till digitaliseringsgrad borde vara en väckarklocka för många företag. Med digitalisering kan stora förändringar ske snabbt, på långt fler plan än endast det ekonomiska. För företag med föråldrade system kan en modernisering rent av vara avgörande för överlevnad och tillväxt, säger Carola Lissel, vd för Visma Software.

Digitaliseringsindex är en siffra som visar hur långt en verksamhet kommit i digitaliseringen av de ekonomiska och administrativa processerna. 0 Visar att ingenting digitaliserats medan 100 är en total digitalisering.

Totalindex, som visar snittet för digitaliseringsgraden hos de svenska företagen, ligger på 62,7. Svenska verksamheter har alltså kommit en bit på vägen men sin digitalisering. Men inte så långt som man kanske trott.

— Med förenkling som ledord kan jag tycka att det är närmast uppseendeväckande att digitaliseringen inte sker bredare och i en snabbare takt. Verksamheter som är igång med delar av sina ekonomiska processer har i de allra flesta fall redan plattformen för att digitalisera fullt ut, men använder bara en liten del, säger Carola Lissel.