Ökad effektivitet med nytt affärssystem

En stor majoritet av de som byter affärssystem gör det för att de vill förbättra effektiviteten i organisationen visar en undersökning.

Att byta affärssystem är inget man gör lättvindigt, men ökade krav på effektivitet kan få många att ta språnget. Hela 86,5 procent av de som byter affärssystem gör det just för att öka effektivitetsgraden. Det visar en undersökning från Visma och Meritmind.

Totalt deltog 400 företag i undersökningen och 40 procent av dessa har kvar samma affärssystem som de haft åtminstone de senaste fem åren. Den främsta anledningen till att de inte uppgraderat eller bytt affärssystem är att de menar att det befintliga systemet uppfyller deras behov. Carola Lissel, vd på Visma Software, ställer sig dock tveksam till om de företagen inser vad de kan gå miste om.

— Att nästan hälften av de svenska företagen anser att det befintliga affärssystemet uppfyller deras behov är för mig oroande. De senaste åren har mycket hänt vad gäller teknikstöd för effektivisering, automatisering och digitalisering. Det här visar att det hos många företag finns ett behov av ökad kompetens kring möjligheterna med ny teknik, säger hon.

Implementering av ett nytt affärssystem har förstås sina utmaningar. De främsta problemen var att tidplanen inte höll, att behovsanalys och målbild var otydlig samt att förväntningarna inte infriades.

En anledning till problemen kan möjligen vara att en stor majoritet av de tillfrågade, 86,9 procent, skötte urvalsprocessen på egen hand utan extern hjälp.

— Innan valet att uppgradera eller byta system fattas är det en väl värd investering att analysera vilka delar av det nuvarande systemet och de nuvarande processerna som tillför värde och vilka delar som inte gör det. Därför är det förvånande att så många är säkra på leverantör från början, säger Lars Rosengren, rådgivningskonsult på Meritmind.