Ökad efterfrågan på erfarna ekonomer

Enligt nya siffror från Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, har dagens civilekonomer inga problem med att få jobb och chanserna att få jobb om fem år, 2019, är också goda – för såväl nyutexaminerade som erfarna ekonomer.

Enligt Saco råder just nu en jämn balans mellan utbud och efterfrågan, vilket innebär att företagen inte har några problem med att hitta kompetenta jobbkandidater – men jobbkandidaterna behöver heller inte vara oroliga över tuff konkurrens om jobben.

Civilekonomer och ekonomer får idag, liksom tidigare, snabbt relevanta ekonomjobb – en stabil trend sedan många år, skriver Saco i rapporten.

Närmare hälften får ekonomjobb redan före avslutade utbildning. I Juseks arbetsmarknadsundersökning från 2013 hade drygt sju av tio ekonomer som tog examen ett eller två år tidigare en fast heltidsanställning eller arbete i eget företag.

Under 2014 har företagens efterfrågan på ekonomer ökat och i takt med att återhämtningen i ekonomin kommer troligtvis sysselsättningen bland ekonomer att öka också de närmaste fem år, skriver Saco.

Kraven på specialistkompetens och erfarenhet hos ekonomer väntas också öka framöver vilket betyder att mer erfarna ekonomer har särskilt stora chanser att få jobb de kommande åren.