Ökad optimism bland företagsledare

PWC:s vd-undersökning visar på rekordstor optimism bland världens företagsledare när det gäller de ekonomiska tillväxtutsikterna.

Annons

57 procent av världens företagsledare tror att den globala ekonomiska tillväxten kommer att förbättras det närmaste året. Det är ett av resultaten i PWC:s senaste CEO Survey där 1 293 vd:ar fått ge sin syn på framtiden. Det är den högsta siffran sedan PWC började ställa den frågan 2012. En anledning till optimismen är den styrka som den globala ekonomin visade under 2017.

Ser vi på hur företagsledarna ser på den egna organisationens framtidsutsikter så är optimismen störst i Nordamerika. I förra årets undersökning var bara 39 procent av de tillfrågade vd:arna i Nordamerika väldigt säkra på att deras företag skulle gå bra i den närmaste framtiden. I år är den siffran uppe i 53 procent, vilket är den högsta siffran i undersökningens historia.

Företagen i Latinamerika, Central- och Östeuropa samt Ostasien ser också mycket positivt på framtiden medan vd:ar i resten av världen är lite mer försiktiga.

Det viktigaste landet för ökad tillväxt är USA enligt de 1 293 vd:arna. På andra plats kommer Kina och sedan Tyskland. Den listan kan dock se annorlunda ut i framtiden. Enligt en prognos från PWC kan både Kina och Indien komma att putta ner USA till en tredje plats fram till år 2050. Dessutom räknar PWC med att världens sex största ekonomier främst kommer att utgöras av tillväxtländer år 2050.

Ser vi på vad företagsledarna oroar sig för så ligger överreglering högst på listan tätt följt av terrorism, geopolitisk osäkerhet, cyberangrepp och tillgång till nyckelkompetens. Svenska vd:ar har emellertid en annan syn på vilka de största hoten är.

Där toppar klimathotet följt av populism och protektionism medan överreglering kommer först på fjärde plats följt av tillgång till nyckelkompetens. Hälften av de svenska företagsledarna anger en ”extrem oro” för tilltagande klimatförändringar och miljökatastrofer. Något som förhoppningsvis kan resultera i framgångsrika affärsidéer inom området.