Ökade investeringar i digitalisering

Var tredje verksamhet i Sverige tänker investera mer i mjukvara än i personal det närmaste året enligt en undersökning från Visma.

Svenska verksamheter verkar öka takten när det gäller digitalisering. Det tyder i alla fall Vismas rapport ”Det digitala samhället” på. Av de 1 402 organisationer, inom både privat och offentlig sektor, som deltagit i undersökningen uppgav 33 procent att de tänkte investera mer i mjukvara än i personal det närmaste året.

Fortfarande är det fler organisationer som investerar mer i personal, 40 procent, men digitaliseringen har tagit fart menar Visma

– Det finns en klar vilja bland svenska organisationer att satsa mer på mjukvara framöver. Den speglas av det faktum att många tänker avsätta mer medel i verksamheten för att kunna realisera de digitala strategierna. Det digitala skiftet blir allt tydligare när fler och fler verksamheter går från planer till handling, säger Pär Johansson, digitaliseringsexpert på Visma.

Framförallt är det administrativa processer som verksamheterna vill digitalisera. Av dessa processer som är det fakturering som de flesta räknar med att ha automatiserat inom tre år. 63 procent av de som deltog i undersökningen räknar med att då ha automatiserat inkommande fakturor och 59 procent tror att de utgående fakturorna ska skötas per automatik vid den tiden.

Det största hindret för digitaliseringen är att många verksamheter är låsta till befintliga lösningar som inte lämpar sig för digitalisering. 31 procent av de tillfrågade angav att det var det största hindret medan 21 procent sa att deras största problem var bristen på kompetens internt.

Med denna förväntade ökning av digitalisering skulle man också kunna tro att många anställda kommer att bli uppsagda. Undersökningen pekar dock på motsatsen. Bara fyra procent av verksamheterna tror att de kommer att säga upp folk på grund av digitaliseringen.

Samtidigt räknar 22 procent av de tillfrågade att de kommer att behöva nyanställa och 30 procent anser att de behöver både säga upp och nyanställa för att hantera digitaliseringen.

– Att verksamheter väljer att investera i mjukvara betyder inte nödvändigtvis att medarbetarnas jobb kommer att försvinna. Investeringar i mjukvara är många gånger en investering i personalen, där rutinartade arbetsmoment kan automatiseras för att frigöra tid för medarbetarna att ägna sig åt andra uppgifter. Till exempel att vara ett stöd till verksamheten eller göra analyser utifrån realtidsdata, säger Pär Johansson.