Optimismen avtar bland svenska CFO:er

Risk för en avtagande tillväxt gör att svenska CFO:er börjar fokusera mer på kostnadsbesparingar medan investeringsviljan sjunker ordentligt.

Den optimism som svenska CFO:er gett uttryck för de senaste åren vänder nu till en mer balanserad bild av affärsmöjligheterna. Det visar den senaste utgåvan av SEB:s och Deloittes CFO Survey.

46 procent av de tillfrågade CFO:erna säger nu att affärsmöjligheterna är fördelaktiga, vilket ska jämföras med 57 procent i våras. Det är i första hand oro för en avmattning i konjunkturen som gör CFO:erna mer defensiva.

Kostnadsbesparingar går upp som företagens främsta prioritering. Samtidigt minskar planerna för att öka kapitalinvesteringar kraftigt och anställningsviljan är i det närmaste obefintlig. Å andra sidan tror nästan alla CFO:er att deras egna företag ska klara sig förhållandevis bra.

— Trots en allmänt försiktigare inställning i höstens undersökning är nästan samtliga finanschefer i de svenska bolagen fortfarande hoppfulla vad gäller möjligheten att öka eller i alla fall bibehålla företagets intäkter. Om detta visar sig stämma talar det för en mjuklandning av konjunkturen snarare än en kris, säger Henrik Nilsson, partner Deloitte.

Ett speciellt orosmoln är att verkstadsindustrin hackar ordentligt.

— Det mest oroande resultatet i undersökningen är att den antyder en kraftigare inbromsning i verkstadssektorn. Det kan förklaras med att sektorn är mer exponerad än andra mot den globala konjunkturen men det som oroar är att den historiskt har haft en tendens att vara ledande för övriga branscher, säger Karl Steiner, ekonom på SEB.