Optimismen ökar bland CFO:er

I 17 av 21 länder har CFO:erna blivit mer positiva till affärsklimatet under första kvartalet i år visar en undersökning från Deloitte.

Deloitte publicerar varje kvartal sin Global CFO Signals-rapport och den senaste, som täcker första kvartalet i år, visar att CFO:erna överlag har blivit mer positiva. Av de 21 länder som undersökningen täcker ökade optimismen i 17 länder.

I Nordamerika var 60 procent av de tillfrågade mer positiva till sina företags framtidsutsikter än de var sista kvartalet 2016. Bara tio procent var mer pessimistiska. 60 procent av CFO:erna sa också att de nu fokuserade på intäktsökningar i första hand, vilket är bland de högsta siffrorna under den tid Deloitte genomfört undersökningen. Bara 18 procent satsar i första hand på att sänka kostnader och det är en av de lägsta siffrorna i undersökningens historia.

Europeiska CFO:er är även de överlag mer positiva än de var förra kvartalet. Mest optimistiska är CFO:erna i Sverige, Finland och Österrike.

Ett sammanräknat värde, där CFO:erna i Sverige väger samman affärsklimat, finansiell ställning, lånemöjligheter med mera, steg från 54,1 till 58,2. Det är den högsta siffran på nästan sex år. Företagen har också ett ökat behov av att anställa mer personal. 34 procent av de tillfrågade CFO:erna i Sverige uppgav att de räknade med nyanställningar. En ökning med elva procentenheter sedan september i fjol.

I Asien är det lite dystrare. I Kina är det ungefär lika stor andel CFO:er som är pessimistiska som optimistiska. 25 procent mot 26 procent. 49 procent räknar inte med några förändringar, vare sig positiva eller negativa.

Orsaken till den ökade optimismen bland CFO:er runt om i världen beror enligt Deloitte därför till stor del på att de underliggande ekonomierna i Nordamerika och Europa förväntas växa under den närmaste framtiden.