Optimismen sjunker bland svenska CFO:er

Framtidstron bland CFO:er har sjunkit kraftigt jämfört med för ett halvår sedan visar SEB:s och Deloittes senaste CFO Survey.

Vi går mot bistrare tider. Det tyder i alla fall den senaste utgåvan av SEB:s och Deloittes CFO Survey på. Andelen CFO:er som tycker att affärsmöjligheterna för deras företag har förbättrats de senaste sex månaderna har nämligen minskat med hela 26 procentenheter jämfört med den senaste undersökningen.

— Vi var redan i höstens undersökning oroliga för att vi var nära en konjunkturtopp och tyvärr pekar vårens undersökning på att oron är befogad. Dock ska inte tappet i optimism överdrivas då en majoritet av finanscheferna fortfarande anser att deras möjligheter är fördelaktiga, säger Karl Steiner, ekonom på SEB.

Att CFO:erna är mer defensiva nu märks också på att fler ser kostnadsreduceringar som en strategisk prioritet. Samtidigt är det färre CFO:er som ser nya produkter eller tjänster som ett prioritetsområde. Den allra främsta prioriteten är organisk tillväxt som 57 procent ser som en strategisk prioritet.

— Företagens prioriteringar ligger väl i linje med en vikande tilltro till konjunkturen. En lärdom från liknande tidigare situationer är att inte göra fel eller för stora investeringar just innan en potentiell nedgång, säger Henrik Nilsson, partner på Deloitte.

Olika syn på riskerna

De största riskerna är de ekonomiska utsikterna och pressade marginaler. För ett halvår sedan var det brist på kvalificerad personal som var den största risken, men den är nu först på tredjeplats bland riskfaktorerna. Men olika branscher ser på risker på olika sätt.

— De risker som utkristalliserar sig skiljer sig mellan olika branscher. Ett prisfall på tillgångar upplevs som ett stort hot för i princip alla branscher medan en cyberattack främst ses som ett hot inom sektorn för Teknik, media och telekom. En ny kris i eurozonen framstår däremot främst som en oro för Bygg, Verkstad och Finansiella tjänster säger Karl Steiner

När det gäller vilka åtgärder som CFO:erna har vidtagit för att hantera riskerna så är de populäraste åtgärderna att säkra krediter och diversifiera finansieringskällorna. Men tittar vi på vad de planerar att göra för att göra sitt företag mer motståndskraftigt så är den populäraste åtgärden att öka användningen av avancerad teknik.

Trots att optimismen fått sig en ordentlig törn tror de flesta CFO:er fortfarande att det egna bolaget kommer att kunna öka såväl intäkter som rörelsemarginalen.

— Vi tolkar det som att bolagen allmänt står starka i dagsläget men har svårt att bedöma i detalj hur och när en konjunkturnedgång kommer att påverka dem, säger Henrik Nilsson.