Optimismen spirar bland svenska CFO:er

Trots orosmoln på affärshimlen ökar finanschefernas optimism kring framtida affärsmöjligheter.

Det går bra för den svenska ekonomin och det avspeglas i CFO:ernas attityd till affärsklimatet. Det visar Deloittes och SEB:s senaste CFO Survey. Undersökningen görs två gånger per år och optimismen bland svenska CFO:er har ökat i fem undersökningar på rad.

Nu senast svarade 72 procent att affärsmöjligheterna för deras företag har förbättrats sedan i våras. Räknar vi också in de CFO:er som åtminstone inte blivit mer pessimistiska så är hela 91 procent av de svenska CFO:erna i undersökningen lika eller mer optimistiska jämfört. Motsvarande siffra för hela EU ligger 77 procent.

Ingen CFO svarade att de ser affärsmöjligheterna som mycket ofördelaktiga medan 16 procent ser dem som mycket fördelaktiga.

Svagare ökningstakt

Trots de fina siffrorna kan det finnas orsak till viss oro. Ökningstakten har nämligen minskat ordentligt. Jämfört med föregående undersökning ökade optimismen bara med två procentenheter. Ökningen innan dess låg på åtta procentenheter och före det skilde det tolv procentenheter mellan undersökningarna.

– Ökningen i optimism har till och med varat längre än under återhämtningen efter finanskrisen. Det i kombination med avtagande ökningstakt medför viss oro att vi är nära en konjunkturtopp, säger Karl Steiner, ekonom på SEB.

Att företagen blivit lite mindre villiga att använda överlikviditet till investeringar pekar också på en möjlig avmattning. Samtidigt räknar CFO:erna med att företagen behöver anställa mer personal så det är svårt att se en tydlig trend.

Bygg- och tjänstesektorn mest optimistiska

Ser vi på olika branscher så är byggsektorn den mest optimistiska. Det är något förvånande med tanke på medierapporterna om sjunkande byggande. Men i undersökningen svarar 88 procent av CFO:erna i byggbranschen att de ser ökade affärsmöjligheter.

I tjänstebranschen är CFO:erna också mycket positiva. Där är det 84 procent som ser ökade affärsmöjligheter.

I andra änden av spektret har vi konsument- och transport-sektorn. Där är det bara 46 procent som räknar med bättre affärer.

Kompetensbrist och handelskrig oroar

När det gäller orosmolnen på CFO:ernas himmel så är det i första hand kompetensbristen som gör sig påmind. 90 procent av de svarande säger att deras företag i någon mån har svårt att hitta rätt kompetenser. I första hand är det personal med specifik teknisk kompetens och rätt arbetslivserfarenhet som företagen har problem att hitta.

Den här undersökningen har också genomförts i andra europeiska länder och där ser CFO:er ökad automatisering som en möjlig lösning på kompetensbristen. Men bara två procent av svenska CFO:er ser ökad automatisering som ett viktigt sätt att hantera kompetensbristen. EU-snittet ligger på 14 procent.

– Det svala intresset för automatisering är lite förvånande men dels så lämpar sig nog den specifika tekniska kompetens som efterfrågas mindre bra för att kunna automatiseras och dels så har svenska företag troligen redan kommit förhållandevis långt inom automatisering, säger Henrik Nilsson, partner på Deloitte.

Sedan är CFO:erna också oroade för att det internationella handelskriget, främst mellan USA och Kina, ska eskalera. 51 procent räknar med att det ska eskalera medan bara tre procent tror att det ska avta.

– Tron på en eskalering av handelskriget är som starkast i de internationellt beroende branscherna så som verkstadsindustrin. För deras del är det främst ökade råvarukostnader som oroar medan importberoende branscher oroas av att negativ påverkan på valutan kommer ge högre inköpskostnader, säger Karl Steiner.