Osäker optimism hos företagen

Deloitte har frågat 349 höga chefer på företag runt om i Europa vilka trender de ser och mer specifikt hur de ser på kostnadsreduceringar. Resultatet har nu sammanfattats i rapporten PanEuro Cost Survey och visar bland annat företagen räknar med ökade intäkter. 76 procent av de tillfrågade sa att de trodde att intäkterna skulle öka under de närmaste 24 månaderna.
 
Samtidigt gör makroekonomiska frågor som Brexit och stora omvälvningar inom branscher som media, läkemedel och telekom att företagen är osäkra om hur framtiden kommer att te sig. Många prioriterar därför också att sänka sina kostnader.
 
Här i Norden är nästan alla företag igång med att reducera sina kostnader. Över 90 procent av de nordiska företagen i rapporten planerar att genomföra kostnadsprogram inom de kommande två åren. Hälften av dem vill reducera sina organisationer och minska externa kostnader.
 
52 procent av de europeiska företagen uppger att deras besparingsmål ligger på tio procent eller mindre. Trots den rätt beskedliga målsättningen säger 57 procent av de tillfrågade att de misslyckats med att nå sina mål. Problemet ligger i att företagen helt enkelt inte förmår implementera de besparingsåtgärder som beslutats.
 
– Stora besparingar är alltid kostsamma på kort sikt. Om ledningen sitter fast i ett kvartalstänkande vågar den inte göra sådant som krävs för företagets långsiktiga överlevnad. Ofta behövs en kris, eller åtminstone ett byte av vd, för att det ska bli möjligt, säger Jonas Malmlund, partner på Deloitte.
 
Deloitte har också tittat på hur amerikanska företag svarade på samma frågor och det finns en del klara skillnader. En sådan är att de amerikanska företagen är betydligt mer oroade över vad digitaliseringen kan innebära för deras verksamhet.
 
19 procent av de amerikanska företagen sa att de var oroade över ”digital disruption”. I Europa ligger samma siffra på sex procent.
 
– Lönsamhet och konkurrens är stora drivare för svenska och nordiska bolag. Men den digitala utvecklingen uppfattas inte alltid som en möjliggörare för besparing och förändring. Problemen gäller hela Europa, även om det finns vissa regionala skillnader. Här märks skillnaderna mot amerikanska företag, säger Jonas Malmlund.