Osäkert om digitalisering ger fler eller färre anställda

Fler företag räknar med nyanställningar än uppsägningar på grund av digitalisering, men många är osäkra åt vilket håll det kommer att gå.

Annons

Digitaliseringen ska hjälpa oss att arbeta effektivare och det borde då också kunna innebära att företagen kan minska antalet anställda. Men det är inte helt klart visar en undersökning. När Visma frågade företrädare för 1 402 organisationer i privat och offentlig sektor svarade över 40 procent att de inte visste om digitaliseringen skulle innebära nyanställningar eller uppsägningar.

Bland de som hade en klar åsikt så menade den stora majoriteten att digitaliseringen skulle leda till båda nyanställningar och uppsägningar då nya kompetenser behövs. Vart femte organisation tror att de mest kommer att behöva nyanställa på grund av digitalisering medan bara fyra procent räknar med flest uppsägningar.

– Det är positivt för Sveriges ekonomi och avgörande för vår fortsatta konkurrenskraft att digitaliseringen leder till nyanställningar. Samtidigt som befintliga medarbetares roller nu anpassas till förändrade affärs- och produktionsmodeller finns också ett tydligt behov hos många organisationer att komplettera med teknisk spetskompetens, säger Pär Johansson, digitaliseringsexpert på Visma.

Det finns en skillnad mellan hur privata företag och organisationer inom den offentliga sektorn ser på behovet av att nyanställa personal för att hantera digitaliseringen. 24 procent av företagen räknar med att behöva nyanställa medan motsvarande siffra inom den offentliga sektorn ligger på 16 procent.

På Visma lutar man mer åt företagens synsätt.

– Tekniken bör inte ses som något som ersätter människor utan snarare som ett verktyg för att underlätta arbetet för medarbetarna. Digitaliseringen innebär att personalen kan få mer tid att ägna sig åt kvalificerade uppgifter, där analys av olika former av data är ett exempel. Med hjälp av nya tekniska lösningar kan också många rutinartade administrativa uppgifter automatiseras, säger Pär Johansson.