Osynliga män och synliga erbjudanden

I filmen ”Den osynlige mannen” från 1992 försvinner den uttröttade börsanalytikern Nick Halloway (Chevy Chase) efter en tupplur. Han har blivit osynlig, vilket gör att han kan agera i det fördolda på olika sätt. Något som får konsekvenser i hans liv.
Jag tänker på den här filmen och vikten av att agera transparent mot sin omgivning. Det finns många tecken på att samhället i stort går mot att bli alltmer transparent. Inte minst genom den digitala utvecklingen där händelser sprids snabbt och öppet till många. Allt fler företag i olika branscher inser vikten av att vara transparenta mot sin omvärld.
Transparens bygger förtroende. Man visar att man inte har någon dold agenda. Beslut kan fattas snabbare då utgångspunkterna är väl kända av berörda parter.

Ser jag på min egen bransch, factoring (fakturaköp och fakturabelåning), är transparens ännu inte något självklart. Och jag funderar på varför.
Jag tror att många av branschens traditionella aktörer över tid byggt ganska komplicerade finansiella tjänster, som därför kan vara svåra att förklara kortfattat för kunderna. En snabb titt på några av de största aktörernas webbplatser bekräftar att det många gånger är svårt att förstå vad man faktiskt får som kund. Snårigt paketerade och prissatta erbjudanden. Avgiftsmodellerna är många och ibland svåra att se konsekvenserna av för mig som kund.
Ibland förstärks snårigheten av att många aktörer sitter på flera stolar samtidigt – fakturaköp, inkasso och bankverksamhet.

I Sverige är vi är stolta över våra företag. Enligt Företagarna vill också fyra av fem företag växa, men många har svårt med finansieringen. Bankernas traditionella roll som ”likviditetsmotor” har börjat förändras på grund av ökade krav på säkerhet, höjda räntor och nya regleringar på finansmarknaden.
Dagens företag måste se sig om efter alternativa finansieringslösningar för att hålla igång verksamheten med god likviditet.
Att sälja sin kundfordran till tredje part, factoring, är därför en bransch som växer. Utvecklingen har varit stadig under många år och omsätter idag motsvarande 7,5 procent av BNP (277 MDR). Och branschen väntas fortsätta att växa. Inte så konstigt då man får loss sina pengar direkt med minskad administrativ börda samtidigt som ens egna kunder får behålla avtalade kredittider (ofta 30, 60 eller 90 dagar).
Men det krävs en ökad transparens kring avtal och avgifter. Likaså behövs tydligare marknadsövervakning avseende branschens kvalitet och leverans. En ökad transparens rensar också naturligt bort osunda alternativ. Här finns ett ansvar att ta för både branschen och staten, för att möta kunderna och skapa rättvisare finansieringsmöjligheter.

Vår osynlige vän Nick Halloways agerande i det fördolda löste nog en del problem kortsiktigt, men byggde knappast förtroende för honom hos sin omgivning.
Jag är övertygad om att de företag som kommer vinna kundernas förtroende framöver är de som agerar transparent. Där det är enkelt att förstå vad jag som kund får och vad min leverantör vill ha av mig som kund.