Outsourcing öppnar för rätt kompetens

Medan små till medelstora företag outsourcar en del av den interna administrationen för att den interna kompetensen saknas, outsourcar vanligen kommunerna för att spara pengar. Det visar Vismas outsourcingbarometer, som bygger på en enkät till svenska företag och kommuner.

Företag anger oftast kompetensjakt som skäl till outsourcing. När kommunerna får samma fråga anger 53 procent att de lägger ut intern administration på företag för att spara pengar.

– Det lilla företaget kan ha svårt att inrymma all nödvändig kompetens i den egna organisationen, säger Magnus Hedlund, vd för outsourcingföretaget Visma Services.
– En kommun däremot har en omfattande intern administration, som politikerna gärna sparar på till förmån för välfärdssatsningar.

Av de företag som redan i dag outsourcar en del av den administrativa verksamheten bedömer 16 procent att de kommer att lägga ut mer av verksamheten på entreprenad under det kommande året. Bara 5 procent tror att de kommer att minska på den outsourcade verksamheten. Var tionde företag som i dag inte anlitar extern hjälp tror att de kommer att börja outsourca en del av verksamheten under de kommande tolv månaderna.

Tidsbrist och saknad kompetens
39 procent anger att företaget valt att lägga ut en del av verksamheten eftersom rätt kompetens saknas internt. 38 procent anger att man vill få mer tid över till annat.

Det vanligaste skälet till att man valt att inte outsourca en del av verksamheten är att man vill ha kontroll över hela verksamheten. Var fjärde företag väljer att inte outsourca eftersom man tror att kostnaderna skulle öka.