Outsourcingen fyrfaldigad på 5 år

Outsourcing befinner sig i en stark trend, där svenska och nordiska företag outsourcar sina ekonomiprocesser i allt större utsträckning. Det visar rapporten visar rapporten ”Insights and trends in the Nordic Market – Finance and accounting business process outsourcing”, från revisons- och konsultföretaget Deloitte. Antalet avtal har nästan fyrdubblats på fem år. Men allt går inte som på räls, visar studien. Nästan en av fyra outsourcinglösningar omformas på grund av upplevda problem med kvalitet och kostnadseffektivitet.

– Outsourcing är här för att stanna och har en stark tillväxtkraft. Men företagen underskattar inte sällan komplexiteten i själva lösningen och de krav det ställer på verksamheten, säger Susan Merkell, director på Deloitte.

– Man kan säga att outsourcing är en läroprocess. Företagen jobbar kontinuerligt med att utveckla sina outsourcing-modeller. En utmaning är att identifiera vad man ska hantera själv och vad man ska lägga ut till en tredje part. Det är en löpande process där outsourcing anpassas kontinuerligt för att stödja företagets affärsverksamhet, säger Susan Merkell.

Utmaningarna till trots säger sig över 70 procent av de tillfrågade företagen, som redan använder sig av outsourcing för ekonomifunktionen, vara öppna för att utöka outsourcingen till att omfatta även andra verksamhetsområden.

Rapporten bygger på djupintervjuer med 45 ekonomichefer på företag i Danmark, Norge Sverige och Finland samt på analyser av 28 outsourcing-avtal.

Rapporten kommer att publiceras i sin helhet i CFOworld.