Övertro på Big Data

Big Data och de möjligheter som analys av enorma datamängder kan ge ett företag har det pratats mycket om under de senaste åren. Frågan är dock om det är något som de flesta företag verkligen behöver bry sig tillräckligt mycket om för att skaffa sig en strategi på området?
 
Meta Brown, som arbetar som dataanalytiker och som har skrivit en rad böcker på området menar att det är långt ifrån säkert. I en artikel i Forbes hävdar hon att Big Data inte är så viktigt för många företag än.
 
Det finns företag som har väldig nytta av Big Data, men det är företag som Google och Amazon som både har enorma datamängder och experter som kan dra ut mesta möjliga information ur databergen. För de flesta företag ser dock verkligheten lite annorlunda ut hävdar Meta Brown.
 
En anledning till det är helt enkelt att många företag inte har så stora datamängder att det behövs dyra avancerade verktyg för att hantera dem. I många fall rör det sig inte om större mängder än vad som kan hanteras i exempelvis Excel utan problem.
 
Sedan är många företag dåliga på att använda de data de redan har. Istället för att lägga energi och resurser på att utveckla strategier för att utnyttja Big Data vore det ofta bättre om företagen lärde sig använda de tekniker man får lära sig i de grundläggande statistikkurserna på universiteten för att undvika de vanligaste misstagen och förstå vilka data som är mest värdefulla.
 
Slutligen riskerar det att bli för mycket fokus på kvantitet. Många organisationer har fortfarande så dålig datakvalitet att det skulle löna sig mer att förbättra kvaliteten på en begränsad mängd viktiga data än att försöka hantera större datamängder.