På andra sidan: Växa rätt största utmaningen

Denna intervju kommer ursprungligen från IDG News Central, den är en del i en serie internationellt material som kommer att publiceras på CFOworld.

Chad Barton berättar om CFO-rollen på andra sidan jorden:

Vad gör Salmat?

Chad Barton: Vi är specialiserade på kommunikation. Vi distribuerar kataloger till hushåll över hela landet, omkring fem miljoner per år. Vi är den största leverantören av call center-tjänster i Australien och även det största postbudet.

När någon (i Australien) får sitt kreditkortssaldo, får denne det troligtvis från Salmat, vi hanterar omkring 50 – 60 procent av den kommersiella postgången i Australien.

Hur ser en vanlig dag ut för dig?

För CFO:n är de viktigaste faktorerna givetvis att mäta den operativa verksamheten, vilka pågående nyckelinvesteringar vi har och vilka resultat vi väntar oss. Vi talar regelbundet med banker och våra investerare och marknadsanalytiker om vad som pågår i företaget och i vilken riktning vi går.

En annan nyckelfaktor är att se på den övergripande strategin för gruppen, dess riktning och om vi behöver anpassa strategin, utifrån förvärv som kan öka våra möjligheter.

Vilka är de största utmaningarna i ditt arbete just nu?

En av de största utmaningarna som jag tagit mig an i år är hur rörelsen växer. Vi har haft ett antal år där vi genomfört förvärv. För några år sedan gjorde vi ett förvärv på 380 miljoner dollar och vi har verkligen fokuserat på att konsolidera det de senaste åren. Vi har en stark balansräkning, ett starkt kassaflöde och vårt fokus ligger på att förbereda för hur vi ska växa i framtiden.

Man undersöker om affären är rätt strukturerad för att växa – har vi rätt tillgångar för att kunna sköta vår tillväxt –vilket gäller inte bara våra interna investeringar, utan också huruvida vi gör förvärv.

Sen är kärnan i allt vi gör vår personal. Att ha rätt person i rätt roll och se till att vi är en ”people business”, ett människoorienterat företag är en avgörande uppgift för alla seniora chefer.

Senaste tiden har trenden att it-chefen, CIO:n, rapporterar till CFO:n diskuterats. Hur ser det ut på Salmat?

Vår CIO (David Hackshall) rapporterar till vd, Grant Harrod. Teknik är hjärtat för vår verksamhet. När vi ska genomföra förvärv ser vi det som att tekniken är kärnan i deras verksamhet, så att vår CIO rapporterar till vd visar på vårt företags fokus. Varje år spenderar vi miljoner dollar på it i företaget, det är en prioriterad faktor för vår tillväxt. Ärligt talat är det så jag tycker att det borde se ut.