På bordet: 578 miljarder dollar i intäkter under de kommande två åren

Alla förstår att den digitala transformationen är viktig, men precis hur viktig är den? Nu finns det siffror på den saken. En ny studie framtagen av IT-konsultbolaget Cognizant, tillsammans med ­Roubini Global Economics, visar att europeiska ­företag kan frigöra väldigt stora ekonomiska ­värden med hjälp av digitalisering.

Europeiska företag skulle kunna frigöra 578 miljarder dollar i intäkter under de kommande två åren genom att implementera digital teknik och har redan rapporterat en ökning med fem procent i intäkter tack vare digitala verktyg och tekniker, vilket motsvarar 150 miljarder dollar 2015.

I studien, The Work Ahead – Europe’s Digital Imperative, undersöktes uppfattningar hos 800 europeiska chefer, varav 160 chefer från Norden och 60 från Sverige. Studien utgjorde en del av en större, global studie för att förstå hur olika yrken och funktioner förändras i den digitala tidsåldern. Resultaten visade att om företagen ska kunna ta del av den enorma intäktspotentialen och göra Europa till ett framtida digitalt kraftpaket på den globala scenen, måste företagsledarna vara mer proaktiva i att sammanblanda fysiska och virtuella förutsättningar.

Så gjordes studien

Studien globalt inkluderar 2 000 tillfrågade chefer, 250 mellanchefer med personalansvar, 150 MBA-studenter och 50 så kallade “futurister” (exempelvis journalister, akademiker och författare). Studien avseende chefer och mellanchefer gjordes i 18 länder på engelska, arabiska, franska, tyska, japanska och kinesiska. Telefonintervjuer gjordes med cheferna och mellancheferna svarade på en enkätundersökning (gällande studenterna och futuristerna intervjuades genom telefonintervjuer på engelska, i 15 respektive 10 länder). The Work Ahead – Europe’s Digital Imperative baseras alltså på en studie bland 800 europeiska chefer och mellanchefer med ansvarspositioner på respektive företag (inklusive personalansvar). 160 av dessa chefer var svarande från Norden, varav 60 arbetade på svenska företag. Mer detaljer finns att hitta i Work Ahead: Insights to Master the Digital Economy.

De intervjuade cheferna menar att nästa generations IT, inklusive AI, Big Data och blockkedjeteknik, kommer att driva fram nya affärsmodeller, nya intäktsströmmar, nya typer av kundrelationer och lägre kostnadsstrukturer. I själva verket menar de svarande att de sett en ökning med fem procent i intäkter från sina digitala investeringar hittills (vilket motsvarar 150 miljarder dollar enbart under 2015). De tillfrågade förväntar sig att de totala intäktsmöjligheterna som kommer med digital teknik i Europa kan tillföra en tillväxt på 8,4 procent fram till år 2018. De nordiska företag som deltog i studien redovisar en ökning på åtta procent av intäkterna till följd av de digitala investeringar de redan gjort. Emellertid är det problematiskt att se hur drastiskt de nordiska företag, som släpar efter digitalt, kan drabbas ekonomiskt. Skillnaden mellan marknadsledarna och eftersläntrarna utgjordes av totalt 10 miljarder dollar i Norden förra året. Sett till år 2018 förväntas skillnaden utgöra 60 miljarder dollar i regionen.

Digital omställning kan ge kostnadsbesparingar och nya intäkter. Genom att till exempel tillämpa programrobotar för intelligent processautomation (IPA) – som utför vissa rutinuppgifter – kan företag minska omkostnaderna. Analysen visar att den totala effekten av digital omvandling gör att intäkterna som genereras och kostnaderna sparas i de undersökta branscherna (handel, finansiella tjänster, försäkringar, tillverkning och biovetenskap) landar på hela 930 miljoner dollar år 2018.

Europas ledare ser hur den digitala ekonomin drivs av en kombination av data, algoritmer, mjukvarurobotar och anslutna enheter. När de blev tillfrågade om vilken teknik som mest kommer att påverka deras yrkesliv fram till 2020, svarade de föga förvånande att den affärsnyttan som kommer av Big Data uppfattas vara lika stark som någonsin, sett till 99 procent av de tillfrågade. Intressant nog så rankades även artificiell intelligens (AI) nästan lika högt (97 procent), vilket tyder på att de svarande redan nu ser AI som mer än bara en hype. Det ser i själva verket ut att bli en central del av de kommande verksamheterna i Europa.

Förlora 808 miljarder

Omvänt kan de som är sena att anamma digital teknik räkna med att förlora 808 miljarder dollar redan år 2018, avslöjar studien. Samtidigt tror en tredjedel av de tillfrågade inte att de har rätt verkställande ledning på plats för att leverera digitala strategier, eller i vissa fall ännu värre, en ledning som inte vet vad som behöver göras, där 30 procent av de tillfrågade hävdar att deras ledning inte investerar tillräckligt i ny teknik medan 29 procent visar ovilja till nya sätt att arbeta.

Studien avslöjade också att de största hindren som företagen möter vid digital omställning inkluderar oro över säkerheten (24 procent), budgetbegränsningar (21 procent) och kompetensbrist (14 procent). Dessa hinder och problem är också knutna till den nya datalagstiftningen – General Data Protection Regulation eller GDPR – som kommer att träda i kraft i EU nästa vår. GDPR är en utökning av personuppgiftslagarna i Europa och har utformats för att skydda konsumenternas integritet. Lagen är inte skriven för att göra det lättare för företagen, utan för att göra digital interaktion säkrare för konsumenterna – företagskunder och andra som använder och drar nytta av olika tjänster i samhället, såsom vården, skolan och andra myndigheter. En av de mest drastiska komponenterna i GDPR kallas ibland för ”Deleteknappen”, vilket innebär att konsumenterna kommer att ha rätt att kräva att all information som lagrats om dem måste raderas av ett företag som innehar dessa data.

För att göra den nödvändiga digitala övergången, måste chefer vara proaktiva och göra sina organisationer redo för det kommande arbetet. Långsamma innovationscykler och en ovilja att experimentera dödar en organisations förmåga att utnyttja de digitala möjligheter som finns runt den. Att kunna hantera den digitala ekonomin är en nödvändighet. Om den högsta prioriteten inom organisationen inte kretsar kring att fördjupa, bredda, utveckla, förstärka och förbättra dess digitala närvaro så spelar man helt efter gårdagens regler.