På nytt jobb: Han blir Swedbanks nya CFO

– Swedbank har sedan 2009 haft fokus på att förbättra styrning av banken, minska riskerna, stärka kapitaliseringen, förlänga upplåningen och öka likviditetsreserverna, säger Michael Wolf, Swedbanks VD och koncernchef, i ett pressmeddlende.
– Vi har arbetat med att öka decentralisering och enskilda medarbetares beslutskraft med hjälp av tydliga rutiner och strukturer.

Nästa steg är att i större utstreckning fokusera på effektivitets-, process- och kvalitetsförbättringar.
– Med Göran Bronner som ny finans- och ekonomidirektör får jag en finans- och ekonomidirektör som har en bevisad kapacitet att kraftfullt genomföra dessa förändringar, säger Michael Wolf.

Göran Bronner går in i sin nya tjänst med omedelbar verkan.

Göran Bronner är sedan mars 2009 riskchef för Swedbank. Innan dess var han delägare i och grundare av fonden Tanglin, från 2000 till 2009. Tidigare har han innehaft diverse chefspositioner på banken SEB, bland annat som ansvarig för SEB:s verksamhet i Asien under perioden 1997 till 2000.