Pandemin har ändrat synen på drömjobbet

Administratör kommer etta på listan över drömjobb samtidigt som allt fler ser hög lön som ett måste.

Oron under Covid-pandemin har ändrat lite på vad vill ha ut av ett bra jobb. När Manpower Work Life frågade 2 858 svenskar om vad som var viktigt var det en faktor som blivit mycket viktigare under året – lönen.

Just hög lön kommer nu på andraplats när svenskarna rangordnar vad som är viktigt för att de ska se ett jobb som drömjobbet. När Manpower ställde samma fråga 2018 och 2019 hamnade hög lön först på niondeplats båda åren.

Även anställningstrygghet har blivit viktigare, men den allra viktigaste faktorn är att jobbet ger möjlighet till personlig utveckling.

– På en osäker arbetsmarknad är det naturligt att faktorer som lön och anställningstrygghet blir viktigare. Samtidigt bör arbetsgivare som vill erbjuda en drömarbetsplats notera att faktorer utöver de ekonomiska spelar roll, exempelvis att det är fortsatt viktigt att drömjobbet är meningsfullt och utvecklande, säger Mikael Jansson, vd på Manpower Group Sverige i ett pressmeddelande.

Ser vi på vilka yrken som svenskarna helst vill ha så kommer administratör högst upp på listan. Därefter följer ingenjör och säljare. Att bli administratör kan dock ha sina sidor om vi ser en bit in i framtiden.

– Rollen som administratör ställer krav på förmågor som ledarskap, problemlösning och kommunikation som alla är efterfrågade egenskaper och ger fina karriärmöjligheter. Samtidigt är administratör ett av de yrken som riskerar att automatiseras bort, eller åtminstone förändras i grunden, till följd av digitaliseringen, säger Mikael Jansson.

Olika drömjobb för kvinnor och män

Det finns stora skillnader mellan vad kvinnor och män ser som ett drömjobb. Bland kvinnor hamnar administratör, kommunikatör/marknadsförare och ekonom högst upp på listan. Bland männen är det i stället ingenjör, säljare och truckförare som är de främsta drömjobben. Ekonom kommer överhuvudtaget inte in på männens topp-tio-lista över drömjobb.

När det gäller vilka hinder det finns för att få drömjobbet kommer bristen på rätt kontakter högst upp på listan. Ett problem som bara blivit större under pandemin.

– Nätverkande har av naturliga skäl fått stå i skymundan under en pandemi där vi inte har kunnat träffas i grupp. Samtidigt innebär det att vissa grupper har förlorat värdefull tid att knyta kontakter för att avancera karriären vilket riskerar att förvärra situationen för bland annat unga och utlandsfödda som redan står långt från arbetsmarknaden, säger Mikael Jansson.