Påverkar digitaliseringen våra hjärnor?

På bara några årtionden har vi gått från en verklighet utan internet, sociala medier eller smartphones till en vardag fylld av digitala verktyg. På gott och ont flyter gränserna mellan jobb och fritid ihop.

Digitaliseringen har gjort att vi på bara 30 år har gått från en verklighet utan internet, sociala medier eller smartphones till en vardag fylld av digitala verktyg, plattformar, appar och tjänster både på jobbet och privat. På gott och ont flyter gränserna mellan jobb och fritid ihop. Det blir enklare att jobba, samtidigt som vi får sämre koncentrationsförmåga och stress är ett stort problem. Larmrapporterna duggar tätt – kan det verkligen vara bra det här?

Samtidigt visar det sig att hjärnan är väldigt flexibel och anpassningsbar. Svensk forskning visar bland annat att samarbetet mellan hjärnan och våra tummar förbättrats med användningen av smartphones (!) och trots larmrapporter finns det inte några direkta bevis för att användning av digital teknologi orsakar oåterkalleliga negativa förändringar i hjärnan.

Dra nytta av digitaliseringen

Vi som jobbar med människor måste bli bättre på att dra nytta av hjärnans förmåga att förändras och låta det påverka hur vi utvecklar och erbjuder lärande och utveckling till medarbetare.

Internet ger oss omedelbar tillgång till information och kunskap i korta lättillgängliga bitar, oavsett var vi befinner oss. Vi kan lära oss kinesiska fem minuter i taget och faktiskt, det fungerar, eftersom kunskapen är där när vi är motiverade och har tid att ta den till oss.

Vad som gör oss mänskliga allt viktigare

Vi bör också vara medvetna om vad digitaliseringen inte ändrar på. Människan har utvecklats under miljoner år, den senaste digitaliseringen utgör bara en bråkdel av en bråkdel av den tiden. På väldigt många sätt är vi precis samma människor vi var på den förhistoriska tiden; emotionella gruppdjur som bråkar och tar hand om varandra, vill ha roligt, få bekräftelse och uppmärksamhet. Förändringarna kommer gå allt snabbare. I en värld där titlar och konkret kunskap blir gammalt väldigt snabbt, blir saker som ledarskap, kreativitet, kritiskt tänkande och empati oändligt mycket viktigare att lära ut och träna på.

Stefan Robsen
About Stefan Robsen 6 Articles
Cornerstone OnDemand