Personalliggare får tummen ner av företagare

Kravet på personalliggare kostar företagen stora summor, men inte gett några större effekter när det gäller att stoppa svartarbetet menar Handelns Forskningsinstitut.

2007 fick restaurang- och frisörföretag krav på sig att införa personalliggare. Nu har Handelns Forskningsinstitut undersökt hur företagen tycker att personalliggarna fungerat under dessa tolv år och bilden är inte så positiv.

Bara 41 procent av de 1 877 företagare som deltog i undersökningen instämmer i påståendet att systemet med personalliggare är ändamålsenligt för att minska svartarbete och motverka osund konkurrens.

Det som irriterar många företagare är att de upplever att Skatteverket är mer intresserade av att hitta småfel hos seriösa företagare för att få in kontrolluppgifter istället för att jaga oseriösa företag. Enligt Handelns Forskningsinstitut har personalliggarna kostat företagarna över en miljard kronor utan att ge några större effekter på svartarbetet.

I en kommentar skriver Handelns Forskningsinstitut följande:

”Sammanfattningsvis visar resultaten att de positiva effekterna av systemet med personalliggare på inrapporterade löner i bästa fall är små, att seriösa näringsidkare drabbas av betydande kontrollavgifter för bagateller och att systemets administrativa kostnader vida överstiger de skatteintäkter som kravet på personalliggare eventuellt genererar.”

Slutsatsen som Handelns Forskningsinstitut drar är att systemet med personalliggare varken behöver reformeras eller utvidgas, utan avskaffas.