Piratkopior allt större globalt problem

Rapporten visar att alla intervjuade bolag har utsatts för immaterialrättsintrång. 73 procent uppger att immaterialrättsintrång och piratkopiering har ökat de senaste fem åren och 80 procent uppgav att förfalskning och piratkopiering bedöms öka under den kommande femårsperioden. En stor majoritet tycker också att statens insatser för att motarbeta immaterialrättsintrång och piratkopiering är otillräckliga och att regeringen behöver göra mer.

En slutsats av studien är att immaterialrättsliga frågor behöver ägnas större politisk uppmärksamhet, och lyftas till en högre prioriterad nivå i regeringen. Författarna pekar på att arbetet mot piratkopiering och andra typer av immaterialrättsintrång behöver samordnas mer på EU-nivå, och även mellan EU, USA och Japan.

Studien visar bland annat att:

  • Alla intervjuade bolag har utsatts för immaterialrättsintrång
  • 75 procent av de företag som varit föremål för piratkopiering uppgav att förfalskning av deras produkter medförde risker för hälsa och säkerhet.
  • 73 procent uppgav att immaterialrättsintrång och piratkopiering har ökat de senaste fem åren, och 80 procent uppgav att förfalskning och piratkopiering bedöms öka under kommande femårsperiod.
  • Kina angavs av alla företag som det största ursprungslandet för piratkopierade produkter.
  • 80 procent av företagen ansåg att statens insatser för att motarbeta immaterialrättsintrång och piratkopiering är otillräckliga och att regeringen behöver göra mer. Inget företag ansåg att dagens insatser från statligt håll är tillräckliga.

Ladda ner rapporten här

Källa: Svenskt Näringsliv