Processerna som effektiviserar skattefunktionen

I en serie rapporter har PWC tittat på hur framtiden för skattefunktionen på företagen kan se ut. I den senaste rapporten ”Enhancing Tax Process Management and Controls” ligger fokus på processerna.
 
Det handlar om hur arbetsflöden, dokumenthantering och samarbete med berörda parter kan hanteras effektivt i ett företags- och skatteklimat som blir mer och mer komplext.
 
Det är framför allt fem områden som PWC fokuserar på i rapporten:
 

  • hantera arbetskraft i förändring,

 

  • ökat behov av processer och kontroller,

 

  • samarbete inom olika verksamhetsområden i organisationen,

 

  • dokumentationshantering,

 

  • utnyttja en gemensam teknisk plattform.

 
Rapporten avslutas med en rad förutsägelser där PWC bland annat menar att den som arbetar med skatter i framtiden behöver kunna mycket om dataanalys, statistik och de tekniska lösningar som används, men även förstå vilka processer som kan förbättras och hur det kan göras.