Produktivitet viktigare än kostnad vid köp av it-system

Kostnaden är inte det som spelar störst roll när svenska chefer ska välja it-system. Tvärtom är många beslutsfattare, ekonomichefer inkluderade, beredda att investera lite mer i sina it-system för att uppnå en högre produktivitet i företaget. Det visar en undersökning som TNS Sifo gjort i samarbete med telekomföretaget TDC.

Endast 24 procent av beslutsfattarna inom privat sektor har kostnaden i främsta fokus när de ska köpa in it-system. Betydligt fler, 40 procent av beslutsfattarna, tittar istället först och främst på hur väl systemet påverkar bolagets produktivitet. Även bland it-cheferna är är det produktiviteten som spelar störst roll, 39 procent av it-cheferna tycker att produktivitetsfaktorn är viktigast vid val av it-system.

– Att beslutsfattarna generellt ser it-investeringar som verksamhetsutveckling på längre sikt, istället för enbart en kortsiktig kostnadspost, tycker jag är ett hälsosamt synsätt, säger Ingmar Jonsson, it-direktör på TDC Sverige.

Näst vanligast är att ha ett strategiskt fokus och titta på hur it-lösningen kan ge bolaget konkurrensfördelar – 36 procent av beslutsfattarna i undersökningen anger detta som den viktigaste beslutsfaktorn.

Bland verkställande direktörer och vice vd:ar är kostnaden däremot desto viktigare. 38 procent av vd:arna och vice vd:arna har prislappen i huvudfokus vid it-beslut.

– Att vd ser något mer operativt på it-verksamheten är naturligt, men även hos dessa personer finns även ett uttalat längre perspektiv när det gäller it-miljön, säger Ingmar Jonsson.

Undersökningen genomfördes bland totalt 500 beslutsfattare i Sverige i olika positioner på företag inom privat sektor. Förutom vd:ar och vice vd:ar ingick även ekonomichefer, personalchefer, it-chefer, inköpschefer, marknadschefer, försäljningschefer och produktionschefer.