Prognos

Det ljusnar på arbetsmarknaden

Den starka återhämtningen inom ekonomin börjar nu också märkas på arbetsmarknaden. I Manpower Groups senaste Arbetsmarknadsbarometer ligger nämligen sysselsättningstrenden (andel arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar, minus den andel som tror att den minskar) på [Läs mer]

staplar och diagram
Prognos

Fortsatt ras för ekonomin

Coronapandemin fortsätter att slå hårt mot ekonomin visar de senaste rapporterna. Konjunkturinstitutets Konjunkturbarometern sjunker till exempel med hela 34 enheter i april och går från 92,5 i mars till 58,6. 100 indikerar normalläget för konjunkturen [Läs mer]

staplar och diagram
Prognos

Tvärnit för ekonomin

Att coronaviruset ställer alla tidigare ekonomiska prognoser på ända kommer knappast som någon överraskning nu när siffrorna för mars och prognoserna för den närmaste framtiden publiceras. Swedbanks och Silfs inköpschefsindex för industrin, PMI, faller med [Läs mer]