Räkna på hållbarhet

Hållbarhet, både vad gäller miljön och socialt ansvarstagande är något som allt fler företag framhåller som viktigt för deras verksamhet. Frågan är om det också är lönsamt att arbeta med hållbarhet och hur man i så fall räknar på det?
 
Den frågan ska förhoppningsvis få sitt svar i en kurs som tar upp just hur man räknar på hållbarhetsarbetets lönsamhet. Kursen går av stapeln i Stockholm 8 september och ledd av Markus Ekelund, vd på konsultbolaget 2050, och Malin Forsgren senior konsult på 2050.
 
Det är en heldagskurs där deltagarna får lära sig hur man kan applicera vedertagen metodik för hur investeringar traditionellt bedöms finansiellt, på hållbarhetsområdet.
 
Utbildningen kommer bland annat gå igenom följande:
 

  • Hur olika typer av hållbarhetsprojekt påverkar olika branschers lönsamhet
  • Hur man räknar på direkta effekter av hållbarhetsarbete (till exempel resursbesparing eller ökad försäljning)
  • Hur man räknar på indirekta effekter av hållbarhetsarbete (till exempel förbättrat varumärke och ökad kundlojalitet)
  • Hur man hanterar osäkerheter i kalkylen
  • Hur en företagsledning fattar sina beslut och vilka krav det ställer på beslutsunderlag för hållbarhetsinvesteringar
  • Vilka faktorer som är viktiga för olika målgrupper inom företaget när man vill ha igenom en hållbarhetsinvestering