Rätt affärssystem i digitaliseringens tid

Ett seminarium ska visa vad ett affärssystem måste kunna hantera för att dra full nytta av digitaliseringens möjligheter.

Digitaliseringen kan ge stora möjligheter att effektivisera verksamheten, men då måste affärssystemet kunna dra nytta av alla dessa möjligheter. Hur det kan lösas med nya och existerande lösningar är temat för ett förmiddagsseminarium som Herbert Nathan & Co ger i Stockholm 27 november.

Här ska ni få veta mer om hur digitalisering kan kombineras med befintliga system, vilka effekter organisationen kan förvänta sig och i vilka situationer olika lösningar ska användas.

Under seminariet kommer bland annat följande frågor att tas upp:

  • Drivkrafter och trender
  • Analysmodell systemstrategi
  • Kompetenskrav organisation
  • Marknadsöversikt affärssystem
  • Modell för upphandling
  • Framgångsfaktorer projekt
  • Erfarenheter och lärdomar

Seminariet är kostnadsfritt, men kräver föranmälan. Antalet platser är begränsat och det är först till kvarn som gäller.