Rätt frågor inför förändringsarbetet

Det finns fyra typer av frågor du bör ställa innan ett större förändringsarbete drar igång, menar man på PWC.

Innan du kan ge rätt svar måste du ställa rätt frågor. Det kan man säga är andemeningen i en artikel i strategy+business skriven av Tom Puthiyamadam, Global Digital Leader på PWC i USA.

Poängen är att en del företag startar stora förändringsarbeten utan att veta exakt varför just de åtgärderna är de bästa. Tom Puthiyamadam menar att för att lyckas så måste man börja med att formulera frågor som belyser problemen som ska lösas från olika håll och som visar på flesta möjliga möjligheter.

Det kräver till att börja med en grupp med blandade kompetenser så att alla synvinklar finns representerade. Sedan behöver den gruppen fokusera på rätt frågor. Tom Puthiyamadam rekommenderar att man fokuserar på fyra frågeställningar:

  • Vilka är trenderna som kan förändra företagsmiljön i stort allra mest? Det kan handla om att kundernas beteendemönster förändras av ny teknik, att förändringar i ekonomin gör traditionella affärsmodeller föråldrade och så vidare.
  • Hur kommer de trenderna att påverka vår bransch och vår verksamhet? Kommer de stora övergripande trenderna ni identifierat påverka kunder, marknader, regleringar med mera. Ett exempel kan vara hur ökad miljömedvetenhet ledde till hårdare regleringar inom många områden och samtidigt gav nya möjligheter för de som snabbt satsade på ekologiska och miljövänliga produkter.
  • Vilka förändringar kommer att ha störst påverkan på er verksamhet och vilka möjliga scenarier kan ni skapa utifrån det? Identifiera de största osäkerheterna och skapa bilder för hur er verksamhet behöver förändras beroende på vilka trender som kommer att dominera fem-tio år framåt.
  • Vad innebär dessa scenarier för ert förändringsarbete? Klargör vilka förändringar ni behöver göra idag för att uppnå de mål ni har enligt de scenarier ni identifierat.

Den som vill få en snabb uppfattning om vad ett sådant arbete kan ge kan fylla i PWC:s online-enkät som visar vilka förändringar som kan drabba olika branscher i framtiden.