Redovisa enligt hållbarhetslagen

Den 1 december i år börjar den nya lagen om obligatorisk hållbarhetsredovisning att gälla. Lagen beskriver hur medelstora och stora bolag ska redovisa hur de arbetar med miljö, sociala frågor, arbetsmiljö, mänskliga rättigheter och antikorruption.
 
Exakt hur det ska gå till i praktiken har nog inte alla klart för sig i och med att lagen är helt ny, men det ska förhoppningsvis en kurs i AH Utbildnings regi råda bot på. Det är en heldagsutbildning som hålls 12 december i Stockholm. För den som inte kan då så kommer kursen även att ges 26 januari samt 30 mars.
 
Kursledare är Anna Carendi, strategisk rådgivare och underkonsult åt Enact Sustainable Strategies och en av Sveriges främsta experter på hållbarhetsredovisning. Under kursens gång ska deltagarna få lära sig:
 

  • Lagens omfattning och vilken information som ska redovisas

 

  • Vilka bolag som omfattas av lagen

 

  • Hur man följer kravet på mångfaldspolicy

 

  • Hur man följer kravet på icke-finansiell redovisning

 

  • Att planera för en hållbarhetsredovisning

 

  • Hur man analyserar vad som är centrala hållbarhetsfrågor för verksamheten och affären

 

  • Hur man samlar in hållbarhetsdata

 

  • Hur man rapporterar data och information

 

  • Hur man skapar en effektiv arbetsprocess