IFRS

Värt en omväg – IFRS9

Tiden börjar nu bli knapp innan IFRS9, de nya reglerna för redovisning av finansiella instrument tas i bruk. ­Regler som tydligt påverkar rapporteringen för svenska banker och finansiella institut. Reglerna kom till efter finanskrisen för att tidigare redovisningsmetoder, IAS39, som använts under 2000-talet varit för optimistiska när det gäller att uppskatta framtida risk. Målet med regelverket är att korrigera detta och stärka branschen som helhet. [Läs mer]

Redovisning

Så årsredovisar du framgångsrikt

”Informativ, välstrukturerad och färgglad i ordets bästa mening, och den bidrar starkt till förståelsen för bolagets verksamhet”, så löd motiveringen när Atrium Ljungberg för andra året i rad vann förstapris i tävlingen ”Bästa årsredovisning” i Kantons och Aktiespararnas tävling ”Årets börsbolag 2014”. [Läs mer]