Regeringen skrotar hälsoväxlingen

När regeringen tidigare i år lade ett förslag som bland annat gick ut på att arbetsgivarna skulle betala 25 procent av sjukpenningen för medarbetare som varit sjukskrivna längre än 90 dagar lät inte kritiken vänta på sig. Speciellt arbetsgivarna var negativt inställda och Svenskt Näringsliv kallade förslaget för en sjukskatt.
 
Nu har regeringen kommit fram till att kritiken varit så spridd och så allvarlig att man drar tillbaks förslaget från höstbudgeten och lämnar över bollen till fack och arbetsgivare istället.
 
– Vi gör det nu möjligt för arbetsmarknadens parter att ta fram egna lösningar, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll. 

Svenskt Näringsliv, LO och PTK har också presenterat ett förslag på hur de vill få ner sjukskrivningstalen. De vill bland annat:
 

  • Ge Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket i gemensamt uppdrag att kontinuerligt ta fram nedbruten statistik avseende sjukfrånvaron, så att stöd kan riktas och bli mer träffsäkert.
  • Förstärka samverkan och informationsutbyte mellan sjukprocessens aktörer. Regeringen bör tillförsäkra att Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt hälso- och sjukvården effektivt samverkar med arbetsgivare och arbetstagare så att arbetsförmåga kan tas tillvara, trots sjukdom.
  • Tydliggöra rehabiliteringsprocessen utifrån de olika aktörernas ansvar. Inte minst behöver hälso- och sjukvårdens tidiga samverkan med arbetsgivare och arbetstagare säkerställas. Även Arbetsförmedlingens ansvar bör tydliggöras, så att arbetstagare med behov av stöd för omställning till nytt arbete som motsvarar individens arbetsförmåga tillförsäkras.

 
Även Företagarna är nöjda med att förslaget nu verkar ha nått vägs ände.
 
– Våra medlemmar är glada över att regeringen väljer att dra tillbaka förslaget om hälsoväxling. Förslaget hade varit förödande för landets småföretag som svarar för fyra av fem jobb. Arbetsgivarens ekonomiska ansvar för sjukskrivningar är idag stora då sjukskrivningar redan finansieras genom arbetsgivaravgiften, säger Günther Mårder, vd för Företagarna.