Regeringen vill se ett mer hållbart arbetsliv

En utredning ska undersöka om friår, arbetstidsbanker, stopp för ”hyvling” med mera kan få ner sjuktalen och få fler att jobba längre.

Inte tillräckligt många orkar jobba heltid ett helt arbetsliv i Sverige. Det menar regeringen som nu tillsatt en utredning för att utvärdera en rad förslag på hur det kan rättas till.

Bland förslagen finns en återgång till friåret, som nu kallas alterneringsår. Tanken är att man, under vissa förutsättningar, ska ha rätt att ta ett år ledigt från sitt ordinarie jobb. Året kan sedan användas för personlig utveckling, utbildning, att starta ett eget företag eller att pröva ett annat arbete.

Ett annat förslag är arbetstidsbanker. Det handlar då om konton där arbetstidsförkortning beräknas och samlas. Idag finns det olika regler för det beroende på vilket kollektivavtal den anställde har. Regeringen vill se om det går att sprida modellen till fler arbetstagare än i dag.

Sedan vill regeringen att utredaren tittar närmare på ”hyvling”. Det vill säga när arbetsgivarna sänker personalens arbetstid vid arbetsbrist. Här ska utredaren titta på hur anställningstryggheten kan stärkas när arbetsgivaren vill minska antalet timmar på anställningskontraktet.

Dessutom ska utredaren undersöka om det ska bli enklare att gå ner till deltid, starkare anställningstrygghet för intermittent anställda och om det behövs en reglering som ger en arbetstagares rätt till ett arbetstidsmått som motsvarar dennes faktiska arbetstid.