Rekordnivå på lönerna för ekonomer

Ekonomernas löner slår rekord i Civilekonomernas senaste löneenkät och snittlönen ligger nu på 53 977 kronor i månaden.

Civilekonomerna har publicerat sin senaste löneenkät och den visar att det är en bra tid att vara ekonom. Medellönen för de med ekonomyrken ökade med två procent under 2018 och är nu uppe i 53 977 kronor i månaden. Det är den högsta nivån någonsin i löneenkäten.

— Det går bra för ekonomer. Arbetslösheten är låg, ingångslönerna höga och löneutvecklingen god, säger Ulrika Wallén, utredare på förbundet.

Bäst betalt av de 11 000 civilekonomer som svarade på enkäten har de som arbetar som vd/kommunchef. De ligger i snitt på 105 379 kronor. Därefter följer CFO med 92 780 kronor och affärsområdeschef med 90 397 kronor.

Den som har titeln finanschef får 76 806 medan ekonomichefer snittar 64 172 kronor i månaden. Ekonomiansvariga får 43 286 kronor och ekonomer hamnar på 39 872 kronor. Längst ner i listan hittar vi ekonomiassistenter som tjänar 28 900 kronor i snitt.

Stora variationer

Enkäten visar också att lönerna kan variera beroende på var du arbetar.

— Lönenivåerna kan skilja sig rejält beroende på vilken bransch du arbetar inom. Telekom och försäkring sticker ut med de högsta lönerna. Sämst betalar revision och bemanning, säger Ulrika Wallén.

De geografiska skillnaderna också betydande. I Norrland tjänar en ekonom i snitt 47 582 kronor medan siffran i Stockholm är 59 554 kronor.

— Skillnaderna mellan storstad och övriga landet påverkas av olika faktorer. Tar du Stockholm så finner du många huvudkontor med högavlönade chefer och specialister. En hög andel bank och finans drar förstås även det upp huvudstadens lönenivå, säger Ulrika Wallén.

Ekonomer i privat sektor tjänar också i regel bättre än kollegerna inom det offentliga. Något som till stor del nog kan förklaras av att det fler manliga ekonomer jobbar i näringslivet. Skillnaderna mellan manliga och kvinnliga ekonomer fortsätter nämligen vara stor.

Kvinnornas medellön är enligt förbundets löneenkät 49 515 kr jämfört med männens 60 251 kr. Skillnaden har minskat något jämfört med i fjol, men fortfarande får kvinnliga ekonomer bara 82,2 procent av männens lön i genomsnitt.

— Utvecklingen går alldeles för långsamt. Jämställda löner är och förblir en av de viktigaste frågorna som förbundet driver, säger Ulrika Wallén.