Ris och ros för budgeten

Moderaterna och KD fick igenom sitt budgetförslag i riksdagen och den får nu både positiva och negativa omdömen.

Det blir Moderaternas och Kristdemokraternas budget som styr den svenska ekonomin under 2019. Åtminstone till en ny regering tillträder och eventuellt vill ändra i budgeten.

Den budget som nu ligger välkomnas av Svenskt Näringsliv som menar att den innehåller flera företagarvänliga reformer. Bland annat ett förstärkt jobbskatteavdrag är något som Svenskt Näringsliv tror kan underlätta för näringslivet.

– Det man gör för att förstärka jobbskatteavdraget är verkligen nödvändigt eftersom företagen just nu skriker efter kompetens och en sådan åtgärd leder till att fler väljer att arbeta mer, säger Bettina Kashefi, chefsekonom på Svenskt Näringsliv, i ett blogginlägg.

Fackförbundet Unionen är emellertid inte särskilt imponerade av budgetförslaget just när det gäller hanteringen av kompetensbristen.

– Den snabba digitaliseringen av näringsliv och arbetsmarknad gör att det behövs ett mycket större fokus på omställning framöver. Tillgången på rätt kompetens är en av de mest avgörande faktorerna för om företag väljer att lokalisera sin verksamhet i Sverige, skriver Unionens chefsekonom Katarina Lundahl i ett pressmeddelande.

Mindre pengar till arbetsmiljön

Unionen är heller inte förtjusta i att förslaget tvingar Arbetsmiljöverket att spara pengar samt att avdragsrätten för fackavgiften slopas.

– I en tid av höga sjukskrivningstal och utmaningar i arbetsmiljön är det fel prioritering att dra ner på Arbetsmiljöverket. Det är också olyckligt att den nyligen införda avdragsrätten för fackligt medlemskap avskaffas. Sådan avdragsrätt finns för arbetsgivarnas motsvarande kostnader och behövs för att värna den flexibla och framgångsrika partsmodellen, säger Katarina Lundahl.

Svenskt Näringsliv å sin sida pekar på att budgeten flyttar upp brytpunkten för den statliga skatten och att rutavdraget återställs till sin ursprungliga nivå. Två förslag som organisationen menar att är positiva för företagen.

Det som saknas i budgeten enligt Bettina Kashefi bra lösningar på bostadspolitik och infrastruktur.

– De frågorna är så nära sammankopplade med arbetskraftsbrist och rörlighet på arbetsmarknaden. Det är oerhört viktigt att den framtida regeringen tar tag i de frågorna, säger hon.