Riskabla karaktärsdrag

Som rekryterare har man ofta erfarit att det finns vissa typer av karaktärsdrag som verkar mer riskabla än andra. I en undersökning utförd av Hogan Assessment Systems har man tagit fram fem typer av karaktärsdrag som innebär störst risk på en arbetsplats. Här är Hogans lista på de typer man bör hålla ett öga på när man anställer ny personal:

1. Trotsig
Det händer ofta att trotsig personal inte följer reglerna eller respekterar chefernas auktoritet. Har man trotsig personal är det viktigt att se till att deras handlande får konsekvenser.

2. Lättirriterad
Det kan vara riskabelt att anställa någon som är alltför lättirriterad, då de ofta reagerar starkt på stress. CFO Daily News tipsar om att erbjuda kurser i stresshantering för dessa personer.

3. Distraherad
Lättdistraherad personal kan ofta vara i behov av mer upplärning och mer instruktioner än andra anställda.

4. Hänsynslös
En del tar väldigt lite hänsyn till organisationens färdiga procedurer och struntar i direktiv från chefer på arbetsplatsen. Det bästa sättet att handskas med någon med de här dragen är att påminna de om vilka riktlinjer de bör följa.

5. Arrogant
En arrogant person ställer ofta till med problem då det lätt händer att de överskattar sig själva och sina förmågor.

Källa: CFO Daily News