Riskernas 10-i-topp – nya regler oroar företagen

Rankningen av riskerna för den globala tillväxten är en del av rapporten ”Strategic Business Risk: 2010 – the top ten risks for global business” som tagits fram av Ernst & Young, där svar från 70 företagsledare på världens största företag och analytiker inom 14 branscher ingår.

De tio största strategiska riskerna är enligt rapporten:
1. Nya lagar och regelefterlevnad
2. Tillgång till kapital
3. Långsam återhämtning
4. Hantering av medarbetarnas kompetens
5. Tillväxtmarknader
6. Kostnadsnedskärningar
7. Nya aktörer på marknaden
8. Miljöanpassning och miljörelaterade naturkatastrofer
9. Socialt ansvarstagande
10. Transaktionsrisker

– Det är intressant att man på global branschöverskridande nivå är rädd för det sätt som marknaden och den gränsöverskridande handeln kan komma att påverkas av ytterligare regleringar framöver, man är rädd för att handeln ska bli störd av att man går in och reglerar den, säger Håkan Molin, ansvarig för risktjänster på Ernst & Young.

– En annan intressant sak är ju hur socialt ansvarstagande, CSR, kommit upp i listan. Det har varit med tidigare, men nu är det ett samlat begrepp som kommer upp: Det är mer än det klassiska att man inte ska ha barnarbetare och inte vara en miljöbov. Nu gäller begreppet anseendet gentemot konkurrenterna och marknaden. CSR blir viktigare för kunder när de väljer att handla eller inte handla med vissa företag.

Enligt Håkan Molin har den ökade medvetenheten om frågor som rör socialt ansvarstagande gjort företagen mer proaktiva i sitt sätt att agera och arbeta med denna fråga som en del av sin marknadsföring och affärsutveckling. Miljöfrågorna ser ut att ha halkat nedåt på listan jämfört med tidigare år, men detta kan enligt honom bero på att de svarande inte längre ser miljö som ett enskilt område, utan som en del av det sociala ansvarstagandet.

Inget svenskt företag ingår i studien, Håkan Molin menar att listan troligtvis hade haft en annan ordning om den gällt svenska förhållanden. Exempelvis skulle inte tillgång på kapital ha hamnat så högt upp, eftersom bankerna i Sverige klarat sig relativt bra under krisen. Även här hade dock CSR-frågorna troligtvis hamnat högt upp i prioriteringen.

Under de närmaste åren tror han att listan kommer att blandas om:

– Jag tror att det kommer att bli en större fråga att branschstrukturer förändras, att det kommer nya aktörer på marknaden inom vissa branscher. Men risker kring kapitaltillgång kommer att minska i betydelse, när vi får ett lättare ekonomiskt klimat.